vendredi 11 octobre 2013

BiografieRev. Kevin D. Annett, M.A., M.Div.

Narozen 1956, v Kanadě; ženatý, tři děti

Současný oborový tajemník Mezinárodního tribunálu zločinů církve a státu (ITCCS)

Oceněný dokumentarista (Unrepentant, 2007) a autor

Vzdělání: B.A. (Antropologie), Universita Britské Kolumbie (UBC), 1983; M.A. (Politická věda), UBC, 1986; M.Div. (Mistr bohosloví), Vancouverská Teologická škola, 1990

Vysvěcen jako duchovní ve Sjednocené kanadské církvi, 1990. Zaujímal tři pastorální pozice, včetně duchovního kněze v kostele St. Andreje ve Sjednocené církvi, Port Alberni, 1992-1995. Vyhozen bez příčiny a vyloučen z duchovního kněžství bez spravedlivého procesu, 1995-97, poté, co veřejně vystavil smrt domorodých dětí a pozemkovou krádež spáchanou Sjednocenou církví.

Vysvěcen v Církvi družstevního společenství, 1995

Zorganizoval první veřejné vyšetřování zločinů v Kanadských indiánských domovních školách, spolusponsorováno odbočkou Spojených národů IHRAAM, 12-14. června 1998, ve Vancouveru.

Založil první stalý orgán k dalšímu vyšetřování, září 2000, Vancouver: Komisi pravdy o genicidě v Kanadě ; jmenován jednatelem

Publikoval první výčet zločinů genocidy v indiánských domovních školách, únor, 2001: "Hidden from History: The Canadian Holocaust"

Založil vedení okupace kostelů Přáteli a příbuznými zmizelých ve Vancouveru a Torontu, 2005-2010

Přinutil kanadskou vládu k “omluvě” za indiánské domovní školy, červenec 2008

Spoluzaložil Mezinárodní tribunál zločinů církve a státu (ITCCS) v Dublinu, říjen 2009, s šesti dalšími organizacemi; jmenován oborovým tajemníkem ITCCS

Vedl veřejné protesty a zaříkání ve Vatikánu, 2009, 2010; ITCCS schválen Radikální stranou a dalšími politiky, Řím

Spoluzaložil Soud mezinárodního zvykového práva spravedlnosti, jaro 2011, Brusel

Zakladatel a pořadatel schůzí, Levellerská společnost, 2012

Publikace:


Love and Death in the Valley (First Books, 2001)
Hidden from History: The Canadian Holocaust (2001, 2005, 2010 editions)
Hidden No Longer: Genocide in Canada, Past and Present (2010)
Unrepentant: Disrobing the Emperor (O Books - Amazon, 2011)

Webové stránky and kontakt:
www.itccs.org
http://kevinannettinternational.blogspot.fr
www.hiddennolonger.com
www.KevinAnnett.com

Email: hiddenfromhistory1@gmail.com
Adresa: 260 Kennedy St., Nanaimo, B.C., Canada, V9R 2H8,tel: 250-591-4573

dimanche 8 septembre 2013

Historie

Historie a právní podstata Mezinárodního tribunálu zločinů církve a státu (ITCCS) a jeho pobočky, Mezinárodního soudního dvoru veřejného práva

ITCCS je založen na občanském základě – je „Tribunálem svědomí“, který stojí pod mezinárodním a přirozeným zákonem. Jeho zákonnost je ustavena podle mezinárodního legálního principu Aktu nutnosti, podle kterého občané mohou ustavit bona fide soudní mechanismus zakořeněný ve veřejném právu.

Založen na jaře 2010 v Dublinu, Irsko, na konferenci těch, kdo přežili církevní mučení, ITCCS v současnosti zahrnuje organizace v patnácti zemích (viz seznam zakládajících sponzorů a poboček níže). Byl založen kvůli odmítání existujících soudů a vlád obvinit a stíhat církve, které jsou vinny genocidou a zločiny proti dětem, a kvůli aktivní spoluúčasti těchto státních agentur na činnosti těchto zločinných církevních orgánů.

Centrála ITCCS je v Bruselu, Belgie, s pobočkami v Londýně, Dublinu, Římě , New Yorku a Vancouveru.

Zastupujícím oborovým tajemníkem ITCCS je reverend Kevin D. Annett, M.A., M.Div. Jeho právní poradce zahrnují členové Tribunálu lidských práv v Kuala Lumpuru, Andrew Paterson, konsultant pro veřejné právo, členové americké a kanadské advokátních komor a právníci prestižního Centra pro konstituční práva v City New Yorku.

Dvojím účelem ITCCS je:

1. Postavit před soud ty osoby a instituce, které jsou zodpovědné za minulé a současné vykořisťování, mučení a vraždu dětí , a

2. Zastavit tyto a další zločinná jednání církví, korporací a vlád.

Kompletní popis filosofie a základů ITCCS je k dispozici zde .

Na podzim 2012, ve spojení s právníky a politiky v Evropě a Americe, ITCCS ustavil „de jure“ Mezinárodní soudní dvor veřejného práva (ICLCJ), aby přivedl k soudnímu procesu instituce a jejich představitele zodpovědné za zločiny proti lidskosti a dětem.

Vytvořený z občanských porotců pod přísahou a panelu právně vyškolených soudců a občanského zastupitelství, ICLCJ ukončil svůj první případ v přehledu – Záležitost církevní a státní genocidy v Kanadě. Její důkazy a svědectví najdete zde a zde.

Rozhodnutí Soudu v tomto případě, týkající se obžalovaných – kteří zahrnují anglickou královnu, papeže římské církve a ministerského předsedu Kanady – zde budou brzy zveřejněny. Prosazení závěrečného verdiktu bude předáno do rukou Kanceláře soudu šerifa a jejích sil Mírových důstojníků pod přísahou veřejného práva.

Nové případy v přehledu ICLCJ budou zahrnovat spoluúčast Vatikánu a dalších církví s farmaceutickými společnostmi na zločinech proti lidskosti; historické pronásledování a církevní genocidu spáchanou na hugenotech a dalších protestantských společenstvích římskou církví; zatajení genocidy kanadskou církví a státem; a specifické případy genocidy spáchané s církevním povolením v Irsku, Americe a dalších národech.

ITCCS je předchůdcem nové vlny občansky založené spravedlnosti zaměřené na posilování občanů všude kde brání své svobody, své děti, a svou zemi tváří v tvář neodpovědným a ničivým silám korporací.

Pro další informace zkontaktujte itccscentral@gmail.com . Místní pobočky ITCCS jsou zde .

ITCCS má pobočné organizace nebo individuální členy v následujících patnácti zemích k 15. únoru 2013:

Spojené Státy
Kanada
Anglie
Irsko
Španělsko
Francie
Holandsko
Belgie
Dánsko
Německo
Itálie
Slovinsko
Austrálie
Jižní Afrika
Thajsko

O nás - Pozadí a zdůvodnění

Zdá se, že neužívání, obchodování s dětmi, jejich mučení a vražda přísluší evropské kultuře, a i nadále pokračuje být aktivně prováděno, podporováno a chráněno církví, státem, právními a policejními silami po celém světě.

Tyto samé instituce jsou stejně zodpovědny za historické vyhlazování domorodých obyvatel v rukou evropského křesťanství: obrovský zločin proti lidskosti, který nikdy neskončil, a pokračuje pustošením nevinných i zeměkoule.

Protože tyto zločiny vyšly z hlubin a zákonů takzvané západní civilizace, nikdy nemusely čelit soudu či odpovědnosti. Věříme, že je načase pro obé.

Dva hlavní provozovatelé výše uvedené genocidy nevinných – Vatikán a Anglická koruna – jsou v podstatě imunní proti soudnímu stíhání podle existujícího práva a obyčeje. Proto spočívá na všech občanech aby přijali opatření jak zabezpečit své děti tváří v tvář soudním a vládním odmítáním přivést ke spravedlnosti ty, kdo ohrožují veřejnou bezpečnost a zdraví.

Na tomto základě byl náš Tribunál ustaven k podpoře veřejného práva a k pokusu usvědčit instituce a jejich vedoucí představitele, kteří jsou zodpovědni za takovéto historické a pokračující zločiny proti lidskosti. Proto představujeme „a de jure“ Soud podle veřejného práva s plnou mocí na zatknutí, usvědčení a prosazení tohoto práva.

Vydali jsme veřejné předvolání na Josepha Ratzingera (jakož „Papeže Benedikta“) a šest dalších seniorních kardinálů ve společnosti Církev římsko-katolická, aby předstoupili před naše zahajující zasedání 12.září 2011 v Londýně. Podobná předvolání budou doručena dalším církevním a státním úředníkům v následujících měsících.

Důstojnící míru veřejného práva kteří pracují pro náš „a de jure“ Soud a Tribunál dopadnou tyto osoby a přivedou je před soudní proces, a prosadí rozsudky našeho Soudu, pokud stávající míroví důstojníci odmítnou takto učinit.

Náš Soud a jeho důstojníci budou následovat normální řád veřejného práva na spravedlivý proces a všechna jeho jednání a rozhodnutí budou řízena přirozeným právem na férovost, rozumný smysl a spravedlnost, a mravní zásadou „Actus nemini facit injuriam“: Zákon neubližuje.

Náš Soud navíc rozezná a povolí ve svém řízení Pozemkové právo kmenové příslušnosti jakéhokoli domorodého národa či osob které zažalují strany předvolané k soudu.

Naším Soudem je srozuměno, že jeho rozhodnutí, tak jako jsou založená na Přirozeném a veřejném právu, nahrazují a znehodnocují všechny zákony a nařízení, která jsou v konfliktu s rozhodnutím Soudu, obzvláště když tyto statuty podporují zločiny nebo jejich utajení či ochranu viníků. Podobně náš Soud nerozeznává soudní pravomoc či autoritu žádných soutěžících legálních systémů, jako například takzvaného „Církevního práva“, či jiné formy osobní, diplomatické nebo legální imunity vládnoucí jakékoliv osobě či instituci, včetně hlav statů, církví a korporací.

Jako „a de jure“ Soud a veřejné fórum k vyjádření stížností, oslovení zločinů a jejich důsledků, náš Tribunál je podle definice veřejným procesem jež může splint svůj mandát pouze se širokou účastí, obzvláště z řad těch, kdo přežili církevní a státní zločiny.

Tudíž v jiných zemích a společenstvích bude Tribunál usilovat o uspořádání veřejných fór v souladu s londýnskými zasedáními, která budou spojena simultánním televizním vysílaním, aby lidé měli možnost předložit svá přísežná prohlášení a svědectví, která se stanou součástí oficiálního Soudního opisu a Tribunálního záznamu.

Konečné verdikty a zjištění Soudu a Tribunálu budou uveřejněna formou konečného veřejného oznámení, jehož rozhodnutí bude prosazeno v platnost mírovými důstojníky veřejného práva a jejich agenty, pokud stávající míroví důstojníci odmítnou takto učinit. Tato rozhodnutí mohou a budou zahrnovat uvěznění a alternativní tresty viníků, vydávání obchodních zástavních práv a příkazů k vyvlastnění proti církevním, korporačním a státním institucím a jejich majetku a vlastnictví; nařízení k reparaci, kompenzaci a návratu veškerých pozemků, nemovitostí, neplacených daní a příjmů získaných skrze nucenou práci.

Náš Soud a Tribunál odvozují svou konečnou autoritu z evidentního Přirozeného práva, které tkví v rozumné soudnosti a soucitu každého muže a ženy, a z veřejného práva informovaného občanstva na ustanovení svých vlastních soudů, policejních sil a práv, když normální instituce selžou či odmítnou hájit svobodu, práva, bezpečnost a blaho společnosti.

Vydáno Právním poradním výborem Mezinárodního tribunálu Zločinů církve a státu – 3.ledna 2011.

jeudi 4 avril 2013

Historia


Historia y bases legales del Tribunal Internacional sobre crímenes cometidos por la Iglesia y los Estados y su afiliado el Tribunal Internacional de Justicia de Ley Común

El ITCCS es un Tribunal de Conciencia, de base ciudadana, establecido bajo la  ley internacional y la ley natural. Su legitimidad se configura bajo el principio internacional de Acto de Necesidad; bajo el cual, los ciudadanos pueden establecer de buena fe, un mecanismo judicial enraizado en la Ley Común.
Fundado en la primavera de 2010, en una conferencia de supervivientes de la tortura de la Iglesia en Dublín, Irlanda.
En este momento, el ITCCS tiene organizaciones en quince paises; (ver la lista de fundadores, patrocinadores y afiliados abajo).
Fue fundado debido al rechazo de los gobiernos y tribunales existentes, a encausar y juzgar a Iglesias culpables de Genocidio y crímenes contra la infancia, y debido a la activa complicidad de esas agencias estatales con esos criminales organismos eclesiásticos.
La oficina central del ITCCS está en Bruselas, Bélgica; con centros afiliados en, Londres, Dublín, Roma, Nueva York, y Vancúver.
El Secretario de Campo en activo del ITCCS, es el Reverendo Kevin Annett. Máster en artes y Máster en Divinidad. Sus asesores legales, incluyen miembros del Tribunal de Derechos Humanos en Kuala Lumpur; Andrew Paterson, un consultante en Ley Común, miembros de las Asociaciones Americanas y Canadienses de Abogados, y también abogados del prestigioso Centro de los Derechos Constitucionales en la ciudad de Nueva York.

Los dos propósitos principales del ITCCS son:

1) Llevar a juicio a las personas e instituciones,responsables de la explotación,tortura y asesinato de niños, durante el pasado y el presente.;Y

2)Parar esas y otras acciones criminales cometidas por las Iglesias, Corporaciones y Gobiernos.
Una completa descripción de la filosofía y bases del ITCCS, está disponible aquí .
A finales del 2012, en coordinación con abogados y políticos de Europa y América.El ITCCS  fundó de ley el Tribunal Internacional de Justicia de Ley Común, para poner en juicio, a las instituciones y a los oficiales responsables de crímenes contra la Humanidad y la Infancia.
Compuesto de un jurado de ciudadanos bajo juramento, un panel de jueces, y una oficina fiscal del ciudadano. El ICLCJ (en inglés tribunal internacional de ley común); concluyó su primer caso en su agenda; en el caso del Genocidio en Canadá por la Iglesia y el Estado. 
El veredicto del Tribunal concerniente a los defendidos en éste caso; el cual incluye a la Reina de Inglaterra, al Pontífice de la Iglesia de Roma, y al Primer Ministro de Canadá; será publicado aquí pronto.
La ejecución del veredicto final, será emplazado en las manos de la Oficina Judicial del Tribunal y su fuerza de jurados Oficiales de Paz de Ley Común.
Los próximos casos en la lista del ICLCJ incluirán; la complicidad del Vaticano y otras Iglesias con las compañías farmacéuticas, en crímenes contra la Humanidad. La historia, persecución, y el genocidio perpetrado por causa de la religión, contra los Hugonotes y otras comunidades protestantes por la Iglesia de Roma.
El encubrimiento del genocidio, por el Estado y la Iglesia Canadiense, y casos específicos de genocidio, cometidos bajo la religiosa aprobación y supervisión  en Irlanda, América, y otras naciones.
El ITCCS es el precursor de una nueva ola de justicia basada en la ciudadanía; con el propósito de investir de poder a los ciudadanos en todas partes, para así defender sus libertades, sus niños, y sus tierras; en la cara de incontables y destructivas fuerzas corporativas.

Para mas información, contactar itccs central en el gmail punto com; las sucursales afiliadas están aquí

El ITCCS tiene organizaciones afiliadas o miembros individuales, en los siguientes quince países según  figura del 15 de Febrero de 2013:

Estados Unidos
Canadá
Inglaterra
España
Francia
Holanda
Bélgica
Dinamarca
Alemania
Italia
Eslovenia
Australia
Sudáfrica
Tailandia

jeudi 28 mars 2013

EN RELACIÓN


Trasfondo y Racionalidad

El abuso, tráfico, tortura y asesinato de niños, aparenta endémico, y continua estando activamente practicado, protegido, y condonado por la Iglesia, Estado, Judicatura y fuerzas de policía alrededor del globo.
Estas mismas instituciones, son igualmente responsables por el histórico genocidio de pueblos indígenas, en nombre de las cristiandad europea.
Un gigantesco crimen contra la humanidad, el cual nunca ha parado, y continua haciendo estragos, y destruyendo a los inocentes y a la tierra.
Porque esos crímenes han emergido desde dentro del corazón y las leyes, de la así  llamada civilización occidental.
Ellos no han encarado juicio o responsabilidad, creemos que es tiempo para ambos.
Dos de los principales ejecutores de éste genocidio del inocente; el Vaticano y la Corona de Inglaterra, son efectivamente inmunes de prosecución bajo las existentes leyes y convenciones.
Es por lo tanto incumbencia de todos  los ciudadanos, tomar acción para salvaguardar a los niños, ante el rechazo de los tribunales y gobiernos, de llevar ante la justicia, a esos que amenazan la pública seguridad y bienestar.
Sobre estas bases, nuestro Tribunal ha sido establecido para imponer la Ley Común, y juzgar y sentenciar a las instituciones y a sus oficiales,responsables de esos históricos y constantes crímenes contra la Humanidad.
Nosotros, por consiguiente, constituimos un tribunal jurado bajo la Ley Común, con total poder de detener, sentenciar, y ejecutar.
Nosotros hemos emitido Citaciones Públicas a,  Joseph Ratzinger ( conocido como Papa Benedicto) y a seis notables Cardenales de la Iglesia Católica Romana S.A. ; para presentarse antes de nuestra sesión de apertura el 12 de Septiembre de 2011.
Unas citaciones similares, serán enviadas a otros oficiales de la Iglesia y el Estado, en los meses siguientes.
Oficiales de paz del Tribunal, trabajando para nuestro Tribunal Jurado, arrestarán a esas personas y los llevaran a juicio; si los agentes judiciales normales rehusan a hacerlo.
Nuestro Tribunal y sus oficiales, seguirán las usuales reglas de la Ley Común, de proceso debido en todas sus deliberaciones y decisiones; guiados por los principios naturales de la ley de equidad, razón, justicia, y la máxima de Actus nemini facit injuriam. La actuación de la Ley no hace daño.
Como añadidura, nuestro Tribunal, reconocerá y permitirá en sus procedimientos, la jurisdicción de la Ley Tribal de la tierra de cualquier Nación indígena, o persona, que demanden contra esas partes citadas en nuestro Tribunal.
Es comprendido por nuestro Tribunal, que sus decisiones basadas como están en la Ley Natural y en la Ley Común, sustituyen e invalidan todas las leyes  y reglamentos establecidos, que  sean conflictivos con las decisiones del Tribunal; particularmente, cuando esos reglamentos mantengan crímenes o su  encubrimiento, o la protección del culpable. Igualmente nuestro Tribunal no reconoce la jurisdicción o autoridad de cualquiera de los actuales sistemas legales rivales, como el así conocido como Ley Canónica, o cualquier otra forma de inmunidad legal, personal, diplomática, que rija cualquier persona o Institución; incluyendo las cabezas de Estado, Iglesias y Corporaciones.
Como Tribunal jurado y forum popular, para dirigir quejas, crímenes y consecuencias.
Nuestro Tribunal, es por definición, un proceso público que sólo puede completar su mandato, con amplia participación, especialmente la de los supervivientes de los crímenes de la Iglesia y el Estado. 
En consecuencia, en otros paises y comunidades, el Tribunal buscará el mantener forums públicos coincidentes con sus audiencias Londinenses, la cual sería conectada con emisión simultanea, para permitir a la gente, presentar sus declaraciones juradas y testimonios. Los cuales serán parte de las transcripciones oficiales y del archivo del Tribunal.
Los veredictos finales y conclusiones de los tribunales, serán hechos públicos como sentencia y sus decisiones serán impuestas por los Oficiales de Paz del Tribunal y sus agentes. Eso si los agentes judiciales normales, rehusan ha hacerlos.
Estas decisiones incluirán encarcelamiento, y una sentencia de separación Comunal de los culpables. (destierro). La emision de Ordenes de Embargo Comerciales y Ordenes de Expropiación contra la Iglesia, Corporaciones, e instituciones,estatales y propiedades y bienes; Ordenes de Reparación y Compensación, y el retorno de todas las tierras, propiedades, impuestos impagados, e ingresos obtenidos a través de trabajos forzados.
Nuestros Tribunales reciben su extrema autoridad, de la autoevidente  Ley Natural; la cual reside en la razón y la compasión de cada hombre y mujer.De la ley Común  derecho de la informada ciudadania de establecer sus propios tribunales, mantener el orden, establecer leyes cuando las instituciones normales fallen o rehúsen ; mantener la libertad., derechos,seguridad y bienestar de la Comunidad.


Emitido por el  Comité de asesoria legal del Tribunal Internacional sobre crímenes de la Iglesia y el Estado  3 enero 2011

mercredi 27 mars 2013

Storia


Storia e Base Giuridica del Tribunale Internazionale per Crimini di Chiesa e Stato ( International Tribunal into Crimes of Church and State ), con la collaborazione della Corte di Giustizia Internazionale della Common Law.

Questa organizazzione ( ITCCS) , e un “Tribunale della Coscienza” fondata dai cittadini e supportata da Leggi Internazionali. La sua legittimità è stabilita in base al principio internazionale giuridico del Necessity Act, il quale prevede che i cittadini possono stabilire un meccanismo di buona fede giudiziaria radicata dalla Common Law.

Fondata in primavera 2010 in una conferenza dei sopravissuti alle torture della chiesa in Dublino in Irlanda, l’ITCCS ha raggiunto ad avere sedi ed organizzazioni in 15 stati (vedi elenco degli sponsor fondatori e affiliati in fondo al riassunto ).

Quest’organizzazione è stata fondata a causa del rifiuto dei tribunali esistenti e dei governi di persequitare e incolpare le chiese colpevoli di genocidio e crimini contro i bambini e per la complicità attiva di queste agenzie statali con tali organismi ecclesiali criminali.

L’ufficio centrale del ITCCS è in Bruxelles, in Belgio, con centri affiliati a Londra, Dublino, Roma, New York e Vancouver.

Il Segretario del ITCCS è il Rev. Kevin D. Annett. I suoi consulenti legali fanno parte come membri del Tribunale dei Diritti Umani in Kuala Lampur, insieme ad Mr. Andrew Paterson, un consulente di diritto comune. Si aggiungono anche i membri degli ordini degli avvocati americani e canadesi e gli avvocati del prestigioso Centro per i Diritti Costituzionali di New York City.

Lo scopo principale del ITCCS consinste nel:

1. Portare in corte le persone e le istituzioni responsabili della tortura, sfruttamento e l'uccisione di bambini, passati e presenti.

2. Fermare queste e altre azioni criminali svolte da chiese, aziende e governi.


Nell'autunno del 2012, in collaborazione con avvocati e politici in Europa e in America, l’ITCCS ha stabilito un Tribunale di Diritto Comune Internazionale di Giustizia, ( ICLCJ - International Common Law Court of Justice ), in ordine da persequitare e portare alla giustizia le instituzioni e i loro funzionari responsabili dei crimini contro l'umanità e contro i bambini.

Composto da giurati cittadini, da giudici giuridicamente qualificati, e un procuratore dei cittadini, la ICLCJ ha concluso il suo primo caso riguardante il Genocidio in Canada da Stato e Chiesa. 

mardi 26 mars 2013

Történet

Az Egyházi és Állami Bűncselekményeket Vizsgáló Nemzetközi Törvényszék (ITCCS) és társszervezetének, a Nemzetközi Common Law bíróság története és jogi alapja


Az ITCCS állampolgárok által szervezett „Lelkiismereti törvényszék”, amelyre a nemzetközi és a természetes törvény vonatkozik. A szükség törvénye nemzetközi jogi alapelv alapján szerezte meg legitimitását, amely szerint az állampolgárok a common law jogrendszeren alapuló bona fide igazságszolgáltató szervezetet hozhatnak létre.

Az egyházi kínzások túlélőinek Dublinben, Írországban 2010 tavaszán tartott konferenciáján jött létre az ITCCS, amely jelenleg tizenöt országban rendelkezik szervezetekkel (lásd az alapító támogatók és társszervezetek listáját az alábbiakban). Azért jött létre, mert a meglevő bíróságok és kormányok megtagadták a népirtásban és gyermekek ellen elkövetett bűncselekményekben bűnös egyházak vád alá helyezését, és mivel ezek az állami hivatalok a bűnöző állami szervek cinkosai.

Az ITCCS központi irodája Brüsszelben, Belgiumban van, külső központjai pedig Londonban, Dublinben, Rómában, New Yorkban és Vancouverben.

Az ITCCS elnökségi tagja Kevin D. Annett, M.A. M.Div. tiszteletes. Jogi tanácsadói között vannak a Kuala Lumpuri Emberi Jogi Törvényszék tagjai, Andrew Paterson, common law tanácsadó, az Amerikai és Kanadai Ügyvédi Szövetségek tagjai, illetve a híres New Yorki Alkotmányjogi Központ ügyvédjei.

Az ITCCS két célja:

1. A gyermekek kihasználásáért, kínzásáért és meggyilkolásáért a múltban és a jelenben felelős személyek és intézmények vád alá helyezése, illetve

2. Az ilyen bűncselekmények és az egyházak, nagyvállalatok és kormányok más bűncselekményeinek megakadályozása.

Az ITCCS filozófiájának és alapjának teljes leírása itt érhető el.

2012 őszén európai és amerikai ügyvédekkel és politikusokkal egyetértésben az ITCCS létrehozott egy de jure nemzetközi common law bíróságot (ICLCJ), hogy igazságszolgáltatás elé állítsa az emberiség és gyermekek elleni bűncselekményekért felelős intézményeket és tisztviselőiket.

Az esküdtekből, hivatalos bírói testületből és állampolgári ügyészségi hivatalból álló ICLCJ lefolytatta első ügyét a jegyzékén szereplő ügyek közül, az egyház és az állam által Kanadában elkövetett népirtás ügyében. A teljes bizonyítási eljárás itt és itt található meg.

Hamarosan itt fogjuk közölni a bíróság ítéletét az ügyben vádlottként szereplő személyek – így az angol királynő, a pápa és a kanadai miniszterelnök – ellen. A jogerős ítéletet a bíróság rendőrfőnöki hivatala és felesküdt common law béketisztviselői fogják végrehajtani.

Az ICLCJ jegyzékében ezt követően az alábbi ügyek szerepelnek: a Vatikán és más egyházak cinkossága a gyógyszeripari cégekkel az emberiség ellen elkövetett bűncselekményekben; a hugenották és más protestáns közösségek ellen a római egyház által elkövetett üldözés és vallási népirtás; népirtás leplezése a kanadai egyház és állam által; illetve egyházi jóváhagyással és felügyelet alatt elkövetett népirtás ügyek Írországban, Amerikában és más országokban.

Az ITCCS az állampolgárokon alapuló igazságszolgáltatás új hullámának előfutára, amelynek célja, hogy feljogosítsa az állampolgárokat mindenütt arra, hogy megvédjék szabadságukat, gyermekeiket és földjeiket az eddig felelősségre nem vont és pusztító nagyvállalati erők ellen.

Ha további információra van szüksége, írjon az itccscentral@gmail.com címre. Helyi ITCCS szervezetek itt találhatók.

Az ITCCS az alábbi tizenöt országban rendelkezik társszervezetekkel vagy egyéni tagokkal 2013. február 15-től:

Egyesült Államok
Kanada
Anglia
Írország
Spanyolország
Franciaország
Hollandia
Belgium
Dánia
Németország
Olaszország
Szlovénia
Ausztrália
Dél-Afrika
Thaiföld

Rólunk


Háttér és célok

A gyermekek bántalmazása, zaklatása, kínzása és gyilkolása az európai kultúra népbetegsége, és az egész világon jelenleg is aktívan gyakorolják, megbocsátják és védik az egyházak, az államok, bírósági és rendőri szervek ezeket a bűnöket.

Ezek az intézmények egyformán felelősek az európai kereszténység által a bennszülöttekkel szemben elkövetett történelmi népirtásokért, amelyek a legnagyobb bűntettek az emberiség ellen, és most sem szűntek meg, az ártatlanok és a föld pusztítása és kifosztása továbbfolyik.

Mivel ezek a bűncselekmények az ún. nyugati civilizáció szívéből és törvényeiből jöttek létre, nem kell bírósággal szembenézniük és nem lehet őket felelősségre vonni. Úgy hisszük, ideje véget vetni ennek.

Az ártatlanokkal szembeni népirtás fő elkövetői közül ketten – a Vatikán és az angol királyi család – az érvényes törvények és szokásjogok alapján nem helyezhetők vád alá. Ezért minden állampolgár kötelessége, hogy saját gyermekei védelme érdekében fellépjen azt követően, hogy a bíróságok és kormányok megtagadták igazságszolgáltatás elé állítani a közösség biztonságát és jólétét fenyegető személyeket.

Ebből a célból hoztuk létre a törvényszékünket, amely érvényesíti a common law-t, és megpróbálja elítélni az emberiség ellen a múltban és most elkövetett bűnökért felelős intézményeket és azok tisztviselőit. Ezért a common law alapján felállítunk egy de jure bíróságot, amelynek teljes jogköre van a letartóztatásra, vád alá helyezésre és végrehajtásra.

Nyilvános idézést küldtünk Joseph Ratzingernek („Benedek pápa”) és a római katolikus egyház hat vezető bíborosának, amely alapján 2011. szeptember 12-én Londonban kell megjelenniük a megnyitó tárgyalásunkon. Hasonló idézést fogunk küldeni a következő hónapokban más egyházi és állami tisztviselőknek is.

A de jure bíróságunk és törvényszékünk részére dolgozó common law béketisztviselők le fogják tartóztatni ezeket a személyeket, vád alá helyezik őket, és végrehajtják a bíróságunk ítéleteit, amennyiben a rendes béketisztviselők nem teszik ezt meg.


Bíróságunk és tisztviselői mindenegyes tanácsokozásuk és döntéshozataluk során az általános common law eljárási szabályokat követik, és figyelembe veszik a természetes törvény igazságosságra, méltányosságra és pártatlanságra vonatkozó alapelveit, valamint a maxim Actus nemini facit injuriam elvet: A törvény gyakorlása nem árthat senkinek.

Emellett eljárásai során bíróságunk elismeri és engedélyezi bármelyik bennszülött nemzet vagy személy törzsi igazságszolgáltatását, akik a bíróságunkra idézett felek ellen pert kívánnak indítani.

Bíróságunk kimondja, hogy a természetes és common law jog alapján hozott határozatok minden olyan jogszabályt és törvényi rendeletet felülírnak és érvénytelenítenek, amelyek a bíróságunk határozataival ütköznek, különösen akkor, ha az ilyen törvények bűncselekményeket vagy azok elhallgatását támogatják, vagy a bűnöst védik. Hasonlóképpen a bíróság nem ismeri el a szembenálló jogi rendszerek, így az ún. „kánonjog” joghatóságát vagy jogosultságát, sem személyeket vagy intézményeket, így államfőket, egyházi és nagyvállalati vezetőket védő személyes, diplomáciai vagy jogi mentességet.

Törvényszékünk de jure bíróságként és népi fórumként foglalkozik a sérelmekkel, bűncselekményekkel és következményekkel, így a fogalom-meghatározása alapján egy olyan népi eljárást képvisel, amely csak akkor tudja küldetését teljesíteni, ha széles körben támogatják, főleg az egyházi és állami bűncselekmények túlélői.

Ennek megfelelően a törvényszék arra törekszik, hogy más országokban és közösségekben a londoni tárgyalásokkal egyidejűleg tartsanak népi fórumokat, amelyek párhuzamos televíziós közvetítés útján lesznek kapcsolatban, így az embereknek lehetőségük lesz esküt és vallomást tenniük, amely a hivatalos bírósági átirat és törvényszéki nyilvántartás része lesz.

A bíróság és törvényszék jogerős ítéletei és megállapításai végleges, nyilvános jelentés formájában lesznek nyilvánosságra hozva, határozatait pedig a common law béketisztviselők és azok ügynökei fogják végrehajtani, amennyiben a rendes béketisztviselők ezt nem teszik meg. Határozatok születhetnek a bűnösök bebörtönzéséről és közösségi elítéléséről, az egyház, nagyvállalatok és állami intézmények vagyonának és tulajdonainak kisajátítására vonatkozó rendeletek, jóvátételre és kártérítésre vonatkozó rendeletek kiadásáról, valamint a kényszermunkával megszerzett valamennyi föld, ingatlan, kifizetetlen adók és bevételek visszatérítéséről.

Bíróságunk és törvényszékünk a magától értetődő, minden férfi és nő számára ésszerű, szívében megértett természetes törvény és a common law azon elve alapján gyakorolja igazságszolgáltatási jogát, hogy a tájékozódott állampolgároknak joguk van saját bíróságaikat, rendőri szerveit és törvényeit létrehozni, amennyiben a rendes intézmények megbuknak vagy megtagadják a közösség szabadságának, jogainak, biztonságának és jólétének védelmét.

Kiadta az Egyházi és Állami Bűncselekményeket Vizsgáló Nemzetközi Törvényszék Jogtanácsadói Bizottsága 2011. január 3-án

A common law és a polgári jog természete és gyakorlata

 
A common law és a polgári jog természete és gyakorlata –
Kevin D. Annett összefoglalója az ITCCS jogi bizottsága által írt, közeljövőben megjelenő common law kézikönyvről

 
Két határozottan eltérő filozófia és jogrendszer létezik az európai kultúrákban: A common law és a polgári jog.

A common law a törzsi társadalmakból származó, természetes jogon alapuló szokásjogi rendszer, amely úgy tartja, hogy minden féri és nő szabadnak, egyenlőnek születik, és nem rendelhető alá másoknak, olyan elidegeníthetetlen szabadságjogokkal rendelkezik, amelyet egyetlen törvény sem csorbíthat és nem szüntethet meg.

Ez a rendszer kimondja, hogy sem a természetes jog, sem az isteni törvény nem árthat embernek (Actus Dei nemini facit injuriam), és főleg azért van érvényben, hogy valamely közösségben fenntartsa a békét, egyenlőséget és igazságosságot férfiak és nők között. Állami törvények helyett inkább jogi előzményeken alapul, jogkörét és hatalmát azonban nem bírói testület, hanem tizenkét szabadon választott, egyenrangú személyből álló esküdtszéki rendszer útján gyakorolja a vádlott felett.

A common law legkifejezettebb formában Angliában alakult ki, válaszul a normann hódításra, és ennek alapján követelték a szász közösségek az emberek szabadságát és jogait a királyi és pápai idegen törvények ellensúlyozásaként. A common law az elit törvénnyel szállt szembe, amely a polgári vagy római (jogszabályi) törvényen alapul, és e kettőből lett a mostani kettős jogrendszer az angolszász országokban.

A polgári jog az elit jogszabályaiból és abból a feltevésből kialakult rendszer, hogy az összes törvény és hatalom egy uralkodó által hagyományozott és kiszabott jogszabályokból származik, legyen az az uralkodó valamelyik pápa, monarchia vagy kormány. A arisztotelészi filozófia (az ún. „természetes” egyenlőtlenségi állapot) és a római vagyonjog azon elképzeléseiből alakult ki, hogy az emberek mások vagyontárgyai vagy rabszolgái, akiknek nem jár a szabadság, és akiknek a jogait az uralkodók jogszabályok révén határozták meg és korlátozták.

E római jog alapján jött létre a pápai vagy kánonjog, az elit jog talán legszélsőségesebb megnyilvánulása, amely meghatározta a római katolikus egyház hierarchiáját, főként pedig azt, hogy a pápa az egyetlen törvényes jog a földön, akinek minden más törvény és kormány alárendelt.

A kánonjog autonóm, és senki mással, csak saját magával szemben felelős, a modernkori istentelen bálványimádás formája, amely örökké szemben áll az emberi szabadsággal és az önrendelkezés jogával. Teljes mértékben rákényszeríti magát az összes egyházi tagra, minden emberre és hatóságra a Konstantin adománylevélként ismert csalárd okmány alapján, amely kijelentette, hogy a római birodalom örökké fennmarad a pápaságon keresztül.

A common law és a polgári jog a törvény és igazságszolgáltatás egymással örökké szembenálló rendszerei és fogalmai, amelyeket nem lehet egymással összeegyeztetni. Ennek megfelelően a kormányok mindenütt a polgári (jogszabályi) törvény szerint működnek, és korlátozzák vagy figyelmen kívül hagyják a common law-t, vagy bírák által vezetett bíróságok gyakorlata útján akadályozzák meg az alkalmazását.

Megjegyzés: A francia polgári törvénykönyv, illetve a kanadai Quebec és a francia nyelvet beszélő világ polgári törvénye szintén a római kánonjogból származó törvényi filozófián alapul. Ezzel szemben a common law minden ember szokásjoga, amely azon alapul, hogy minden férfi és nő szabadnak született, egyazon teremtésben.
--
A kanadai népirtás és az ártatlanok ellen elkövetett más bűntettek bizonyítékai a www.hiddennolonger.com oldalon, valamint az Egyházi és Állami Bűncselekményeket Vizsgáló Nemzetközi Törvényszék www.itccs.org oldalán találhatók meg.
A nemzetközi többnyelvű ITCCS oldal itt található: http://kevinannettinternational.blogspot.fr/

A független ITCCS videó archívum itt érhető el:
www.itccs.tv

Ezen a számon hagyhat üzenetet Kevin Annett részére : 250-591-4573 (Kanada).


Az embernek nincs nagyobb értéke, mint saját szabadsága és méltósága, és azt az utolsó csepp véréig védenie kell. Nincs ennyire szent dolog, és nincs magasabb rendű törvény. Az az önámító hit, hogy ez konfliktusok nélkül és a veszély elkerülésével is biztosítható, hamis és veszedelmes. A veszély csak kitartó bátorsággal, higgadt és határozott eltökéltséggel és tiszta tudattal küzdhető le. Csak ilyen erényekkel lehet valaki igazi vezetője a népnek és hozhatja lendületbe a harci erőket, amelyek az emberiség legmélyebb és legdédelgetettebb álmait válthatják valóra.
- Karl von Clausewitz, 1831
"A hatalmasok csak attól tűnnek hatalmasnak, mert mi letérdeltünk. Álljunk fel!”
- Camille DesMoulins, francia forradalmár, 1790
"2004-ben adtam Kevin Annettnek indián nevet: Hangos Sas. Ekkor fogadtuk be őt az anisinabe nemzetbe. Büszkén viseli a nevét, mert küldetését teljesíti, és elmondja népének, hogy milyen rosszakat tettek. Határozottan és igaz szívből beszél. Felszólal elrabolt és meggyilkolt gyermekeinkért. Kérek mindenkit, hogy hallgassa meg és üdvözölje őt!”
Louis Daniels - Suttogó Szél törzsfőnök