dimanche 8 septembre 2013

Historie

Historie a právní podstata Mezinárodního tribunálu zločinů církve a státu (ITCCS) a jeho pobočky, Mezinárodního soudního dvoru veřejného práva

ITCCS je založen na občanském základě – je „Tribunálem svědomí“, který stojí pod mezinárodním a přirozeným zákonem. Jeho zákonnost je ustavena podle mezinárodního legálního principu Aktu nutnosti, podle kterého občané mohou ustavit bona fide soudní mechanismus zakořeněný ve veřejném právu.

Založen na jaře 2010 v Dublinu, Irsko, na konferenci těch, kdo přežili církevní mučení, ITCCS v současnosti zahrnuje organizace v patnácti zemích (viz seznam zakládajících sponzorů a poboček níže). Byl založen kvůli odmítání existujících soudů a vlád obvinit a stíhat církve, které jsou vinny genocidou a zločiny proti dětem, a kvůli aktivní spoluúčasti těchto státních agentur na činnosti těchto zločinných církevních orgánů.

Centrála ITCCS je v Bruselu, Belgie, s pobočkami v Londýně, Dublinu, Římě , New Yorku a Vancouveru.

Zastupujícím oborovým tajemníkem ITCCS je reverend Kevin D. Annett, M.A., M.Div. Jeho právní poradce zahrnují členové Tribunálu lidských práv v Kuala Lumpuru, Andrew Paterson, konsultant pro veřejné právo, členové americké a kanadské advokátních komor a právníci prestižního Centra pro konstituční práva v City New Yorku.

Dvojím účelem ITCCS je:

1. Postavit před soud ty osoby a instituce, které jsou zodpovědné za minulé a současné vykořisťování, mučení a vraždu dětí , a

2. Zastavit tyto a další zločinná jednání církví, korporací a vlád.

Kompletní popis filosofie a základů ITCCS je k dispozici zde .

Na podzim 2012, ve spojení s právníky a politiky v Evropě a Americe, ITCCS ustavil „de jure“ Mezinárodní soudní dvor veřejného práva (ICLCJ), aby přivedl k soudnímu procesu instituce a jejich představitele zodpovědné za zločiny proti lidskosti a dětem.

Vytvořený z občanských porotců pod přísahou a panelu právně vyškolených soudců a občanského zastupitelství, ICLCJ ukončil svůj první případ v přehledu – Záležitost církevní a státní genocidy v Kanadě. Její důkazy a svědectví najdete zde a zde.

Rozhodnutí Soudu v tomto případě, týkající se obžalovaných – kteří zahrnují anglickou královnu, papeže římské církve a ministerského předsedu Kanady – zde budou brzy zveřejněny. Prosazení závěrečného verdiktu bude předáno do rukou Kanceláře soudu šerifa a jejích sil Mírových důstojníků pod přísahou veřejného práva.

Nové případy v přehledu ICLCJ budou zahrnovat spoluúčast Vatikánu a dalších církví s farmaceutickými společnostmi na zločinech proti lidskosti; historické pronásledování a církevní genocidu spáchanou na hugenotech a dalších protestantských společenstvích římskou církví; zatajení genocidy kanadskou církví a státem; a specifické případy genocidy spáchané s církevním povolením v Irsku, Americe a dalších národech.

ITCCS je předchůdcem nové vlny občansky založené spravedlnosti zaměřené na posilování občanů všude kde brání své svobody, své děti, a svou zemi tváří v tvář neodpovědným a ničivým silám korporací.

Pro další informace zkontaktujte itccscentral@gmail.com . Místní pobočky ITCCS jsou zde .

ITCCS má pobočné organizace nebo individuální členy v následujících patnácti zemích k 15. únoru 2013:

Spojené Státy
Kanada
Anglie
Irsko
Španělsko
Francie
Holandsko
Belgie
Dánsko
Německo
Itálie
Slovinsko
Austrálie
Jižní Afrika
Thajsko

O nás - Pozadí a zdůvodnění

Zdá se, že neužívání, obchodování s dětmi, jejich mučení a vražda přísluší evropské kultuře, a i nadále pokračuje být aktivně prováděno, podporováno a chráněno církví, státem, právními a policejními silami po celém světě.

Tyto samé instituce jsou stejně zodpovědny za historické vyhlazování domorodých obyvatel v rukou evropského křesťanství: obrovský zločin proti lidskosti, který nikdy neskončil, a pokračuje pustošením nevinných i zeměkoule.

Protože tyto zločiny vyšly z hlubin a zákonů takzvané západní civilizace, nikdy nemusely čelit soudu či odpovědnosti. Věříme, že je načase pro obé.

Dva hlavní provozovatelé výše uvedené genocidy nevinných – Vatikán a Anglická koruna – jsou v podstatě imunní proti soudnímu stíhání podle existujícího práva a obyčeje. Proto spočívá na všech občanech aby přijali opatření jak zabezpečit své děti tváří v tvář soudním a vládním odmítáním přivést ke spravedlnosti ty, kdo ohrožují veřejnou bezpečnost a zdraví.

Na tomto základě byl náš Tribunál ustaven k podpoře veřejného práva a k pokusu usvědčit instituce a jejich vedoucí představitele, kteří jsou zodpovědni za takovéto historické a pokračující zločiny proti lidskosti. Proto představujeme „a de jure“ Soud podle veřejného práva s plnou mocí na zatknutí, usvědčení a prosazení tohoto práva.

Vydali jsme veřejné předvolání na Josepha Ratzingera (jakož „Papeže Benedikta“) a šest dalších seniorních kardinálů ve společnosti Církev římsko-katolická, aby předstoupili před naše zahajující zasedání 12.září 2011 v Londýně. Podobná předvolání budou doručena dalším církevním a státním úředníkům v následujících měsících.

Důstojnící míru veřejného práva kteří pracují pro náš „a de jure“ Soud a Tribunál dopadnou tyto osoby a přivedou je před soudní proces, a prosadí rozsudky našeho Soudu, pokud stávající míroví důstojníci odmítnou takto učinit.

Náš Soud a jeho důstojníci budou následovat normální řád veřejného práva na spravedlivý proces a všechna jeho jednání a rozhodnutí budou řízena přirozeným právem na férovost, rozumný smysl a spravedlnost, a mravní zásadou „Actus nemini facit injuriam“: Zákon neubližuje.

Náš Soud navíc rozezná a povolí ve svém řízení Pozemkové právo kmenové příslušnosti jakéhokoli domorodého národa či osob které zažalují strany předvolané k soudu.

Naším Soudem je srozuměno, že jeho rozhodnutí, tak jako jsou založená na Přirozeném a veřejném právu, nahrazují a znehodnocují všechny zákony a nařízení, která jsou v konfliktu s rozhodnutím Soudu, obzvláště když tyto statuty podporují zločiny nebo jejich utajení či ochranu viníků. Podobně náš Soud nerozeznává soudní pravomoc či autoritu žádných soutěžících legálních systémů, jako například takzvaného „Církevního práva“, či jiné formy osobní, diplomatické nebo legální imunity vládnoucí jakékoliv osobě či instituci, včetně hlav statů, církví a korporací.

Jako „a de jure“ Soud a veřejné fórum k vyjádření stížností, oslovení zločinů a jejich důsledků, náš Tribunál je podle definice veřejným procesem jež může splint svůj mandát pouze se širokou účastí, obzvláště z řad těch, kdo přežili církevní a státní zločiny.

Tudíž v jiných zemích a společenstvích bude Tribunál usilovat o uspořádání veřejných fór v souladu s londýnskými zasedáními, která budou spojena simultánním televizním vysílaním, aby lidé měli možnost předložit svá přísežná prohlášení a svědectví, která se stanou součástí oficiálního Soudního opisu a Tribunálního záznamu.

Konečné verdikty a zjištění Soudu a Tribunálu budou uveřejněna formou konečného veřejného oznámení, jehož rozhodnutí bude prosazeno v platnost mírovými důstojníky veřejného práva a jejich agenty, pokud stávající míroví důstojníci odmítnou takto učinit. Tato rozhodnutí mohou a budou zahrnovat uvěznění a alternativní tresty viníků, vydávání obchodních zástavních práv a příkazů k vyvlastnění proti církevním, korporačním a státním institucím a jejich majetku a vlastnictví; nařízení k reparaci, kompenzaci a návratu veškerých pozemků, nemovitostí, neplacených daní a příjmů získaných skrze nucenou práci.

Náš Soud a Tribunál odvozují svou konečnou autoritu z evidentního Přirozeného práva, které tkví v rozumné soudnosti a soucitu každého muže a ženy, a z veřejného práva informovaného občanstva na ustanovení svých vlastních soudů, policejních sil a práv, když normální instituce selžou či odmítnou hájit svobodu, práva, bezpečnost a blaho společnosti.

Vydáno Právním poradním výborem Mezinárodního tribunálu Zločinů církve a státu – 3.ledna 2011.