vendredi 11 octobre 2013

BiografieRev. Kevin D. Annett, M.A., M.Div.

Narozen 1956, v Kanadě; ženatý, tři děti

Současný oborový tajemník Mezinárodního tribunálu zločinů církve a státu (ITCCS)

Oceněný dokumentarista (Unrepentant, 2007) a autor

Vzdělání: B.A. (Antropologie), Universita Britské Kolumbie (UBC), 1983; M.A. (Politická věda), UBC, 1986; M.Div. (Mistr bohosloví), Vancouverská Teologická škola, 1990

Vysvěcen jako duchovní ve Sjednocené kanadské církvi, 1990. Zaujímal tři pastorální pozice, včetně duchovního kněze v kostele St. Andreje ve Sjednocené církvi, Port Alberni, 1992-1995. Vyhozen bez příčiny a vyloučen z duchovního kněžství bez spravedlivého procesu, 1995-97, poté, co veřejně vystavil smrt domorodých dětí a pozemkovou krádež spáchanou Sjednocenou církví.

Vysvěcen v Církvi družstevního společenství, 1995

Zorganizoval první veřejné vyšetřování zločinů v Kanadských indiánských domovních školách, spolusponsorováno odbočkou Spojených národů IHRAAM, 12-14. června 1998, ve Vancouveru.

Založil první stalý orgán k dalšímu vyšetřování, září 2000, Vancouver: Komisi pravdy o genicidě v Kanadě ; jmenován jednatelem

Publikoval první výčet zločinů genocidy v indiánských domovních školách, únor, 2001: "Hidden from History: The Canadian Holocaust"

Založil vedení okupace kostelů Přáteli a příbuznými zmizelých ve Vancouveru a Torontu, 2005-2010

Přinutil kanadskou vládu k “omluvě” za indiánské domovní školy, červenec 2008

Spoluzaložil Mezinárodní tribunál zločinů církve a státu (ITCCS) v Dublinu, říjen 2009, s šesti dalšími organizacemi; jmenován oborovým tajemníkem ITCCS

Vedl veřejné protesty a zaříkání ve Vatikánu, 2009, 2010; ITCCS schválen Radikální stranou a dalšími politiky, Řím

Spoluzaložil Soud mezinárodního zvykového práva spravedlnosti, jaro 2011, Brusel

Zakladatel a pořadatel schůzí, Levellerská společnost, 2012

Publikace:


Love and Death in the Valley (First Books, 2001)
Hidden from History: The Canadian Holocaust (2001, 2005, 2010 editions)
Hidden No Longer: Genocide in Canada, Past and Present (2010)
Unrepentant: Disrobing the Emperor (O Books - Amazon, 2011)

Webové stránky and kontakt:
www.itccs.org
http://kevinannettinternational.blogspot.fr
www.hiddennolonger.com
www.KevinAnnett.com

Email: hiddenfromhistory1@gmail.com
Adresa: 260 Kennedy St., Nanaimo, B.C., Canada, V9R 2H8,tel: 250-591-4573