vendredi 11 octobre 2013

BiografieRev. Kevin D. Annett, M.A., M.Div.

Narozen 1956, v Kanadě; ženatý, tři děti

Současný oborový tajemník Mezinárodního tribunálu zločinů církve a státu (ITCCS)

Oceněný dokumentarista (Unrepentant, 2007) a autor

Vzdělání: B.A. (Antropologie), Universita Britské Kolumbie (UBC), 1983; M.A. (Politická věda), UBC, 1986; M.Div. (Mistr bohosloví), Vancouverská Teologická škola, 1990

Vysvěcen jako duchovní ve Sjednocené kanadské církvi, 1990. Zaujímal tři pastorální pozice, včetně duchovního kněze v kostele St. Andreje ve Sjednocené církvi, Port Alberni, 1992-1995. Vyhozen bez příčiny a vyloučen z duchovního kněžství bez spravedlivého procesu, 1995-97, poté, co veřejně vystavil smrt domorodých dětí a pozemkovou krádež spáchanou Sjednocenou církví.

Vysvěcen v Církvi družstevního společenství, 1995

Zorganizoval první veřejné vyšetřování zločinů v Kanadských indiánských domovních školách, spolusponsorováno odbočkou Spojených národů IHRAAM, 12-14. června 1998, ve Vancouveru.

Založil první stalý orgán k dalšímu vyšetřování, září 2000, Vancouver: Komisi pravdy o genicidě v Kanadě ; jmenován jednatelem

Publikoval první výčet zločinů genocidy v indiánských domovních školách, únor, 2001: "Hidden from History: The Canadian Holocaust"

Založil vedení okupace kostelů Přáteli a příbuznými zmizelých ve Vancouveru a Torontu, 2005-2010

Přinutil kanadskou vládu k “omluvě” za indiánské domovní školy, červenec 2008

Spoluzaložil Mezinárodní tribunál zločinů církve a státu (ITCCS) v Dublinu, říjen 2009, s šesti dalšími organizacemi; jmenován oborovým tajemníkem ITCCS

Vedl veřejné protesty a zaříkání ve Vatikánu, 2009, 2010; ITCCS schválen Radikální stranou a dalšími politiky, Řím

Spoluzaložil Soud mezinárodního zvykového práva spravedlnosti, jaro 2011, Brusel

Zakladatel a pořadatel schůzí, Levellerská společnost, 2012

Publikace:


Love and Death in the Valley (First Books, 2001)
Hidden from History: The Canadian Holocaust (2001, 2005, 2010 editions)
Hidden No Longer: Genocide in Canada, Past and Present (2010)
Unrepentant: Disrobing the Emperor (O Books - Amazon, 2011)

Webové stránky and kontakt:
www.itccs.org
http://kevinannettinternational.blogspot.fr
www.hiddennolonger.com
www.KevinAnnett.com

Email: hiddenfromhistory1@gmail.com
Adresa: 260 Kennedy St., Nanaimo, B.C., Canada, V9R 2H8,tel: 250-591-4573

dimanche 8 septembre 2013

Historie

Historie a právní podstata Mezinárodního tribunálu zločinů církve a státu (ITCCS) a jeho pobočky, Mezinárodního soudního dvoru veřejného práva

ITCCS je založen na občanském základě – je „Tribunálem svědomí“, který stojí pod mezinárodním a přirozeným zákonem. Jeho zákonnost je ustavena podle mezinárodního legálního principu Aktu nutnosti, podle kterého občané mohou ustavit bona fide soudní mechanismus zakořeněný ve veřejném právu.

Založen na jaře 2010 v Dublinu, Irsko, na konferenci těch, kdo přežili církevní mučení, ITCCS v současnosti zahrnuje organizace v patnácti zemích (viz seznam zakládajících sponzorů a poboček níže). Byl založen kvůli odmítání existujících soudů a vlád obvinit a stíhat církve, které jsou vinny genocidou a zločiny proti dětem, a kvůli aktivní spoluúčasti těchto státních agentur na činnosti těchto zločinných církevních orgánů.

Centrála ITCCS je v Bruselu, Belgie, s pobočkami v Londýně, Dublinu, Římě , New Yorku a Vancouveru.

Zastupujícím oborovým tajemníkem ITCCS je reverend Kevin D. Annett, M.A., M.Div. Jeho právní poradce zahrnují členové Tribunálu lidských práv v Kuala Lumpuru, Andrew Paterson, konsultant pro veřejné právo, členové americké a kanadské advokátních komor a právníci prestižního Centra pro konstituční práva v City New Yorku.

Dvojím účelem ITCCS je:

1. Postavit před soud ty osoby a instituce, které jsou zodpovědné za minulé a současné vykořisťování, mučení a vraždu dětí , a

2. Zastavit tyto a další zločinná jednání církví, korporací a vlád.

Kompletní popis filosofie a základů ITCCS je k dispozici zde .

Na podzim 2012, ve spojení s právníky a politiky v Evropě a Americe, ITCCS ustavil „de jure“ Mezinárodní soudní dvor veřejného práva (ICLCJ), aby přivedl k soudnímu procesu instituce a jejich představitele zodpovědné za zločiny proti lidskosti a dětem.

Vytvořený z občanských porotců pod přísahou a panelu právně vyškolených soudců a občanského zastupitelství, ICLCJ ukončil svůj první případ v přehledu – Záležitost církevní a státní genocidy v Kanadě. Její důkazy a svědectví najdete zde a zde.

Rozhodnutí Soudu v tomto případě, týkající se obžalovaných – kteří zahrnují anglickou královnu, papeže římské církve a ministerského předsedu Kanady – zde budou brzy zveřejněny. Prosazení závěrečného verdiktu bude předáno do rukou Kanceláře soudu šerifa a jejích sil Mírových důstojníků pod přísahou veřejného práva.

Nové případy v přehledu ICLCJ budou zahrnovat spoluúčast Vatikánu a dalších církví s farmaceutickými společnostmi na zločinech proti lidskosti; historické pronásledování a církevní genocidu spáchanou na hugenotech a dalších protestantských společenstvích římskou církví; zatajení genocidy kanadskou církví a státem; a specifické případy genocidy spáchané s církevním povolením v Irsku, Americe a dalších národech.

ITCCS je předchůdcem nové vlny občansky založené spravedlnosti zaměřené na posilování občanů všude kde brání své svobody, své děti, a svou zemi tváří v tvář neodpovědným a ničivým silám korporací.

Pro další informace zkontaktujte itccscentral@gmail.com . Místní pobočky ITCCS jsou zde .

ITCCS má pobočné organizace nebo individuální členy v následujících patnácti zemích k 15. únoru 2013:

Spojené Státy
Kanada
Anglie
Irsko
Španělsko
Francie
Holandsko
Belgie
Dánsko
Německo
Itálie
Slovinsko
Austrálie
Jižní Afrika
Thajsko

O nás - Pozadí a zdůvodnění

Zdá se, že neužívání, obchodování s dětmi, jejich mučení a vražda přísluší evropské kultuře, a i nadále pokračuje být aktivně prováděno, podporováno a chráněno církví, státem, právními a policejními silami po celém světě.

Tyto samé instituce jsou stejně zodpovědny za historické vyhlazování domorodých obyvatel v rukou evropského křesťanství: obrovský zločin proti lidskosti, který nikdy neskončil, a pokračuje pustošením nevinných i zeměkoule.

Protože tyto zločiny vyšly z hlubin a zákonů takzvané západní civilizace, nikdy nemusely čelit soudu či odpovědnosti. Věříme, že je načase pro obé.

Dva hlavní provozovatelé výše uvedené genocidy nevinných – Vatikán a Anglická koruna – jsou v podstatě imunní proti soudnímu stíhání podle existujícího práva a obyčeje. Proto spočívá na všech občanech aby přijali opatření jak zabezpečit své děti tváří v tvář soudním a vládním odmítáním přivést ke spravedlnosti ty, kdo ohrožují veřejnou bezpečnost a zdraví.

Na tomto základě byl náš Tribunál ustaven k podpoře veřejného práva a k pokusu usvědčit instituce a jejich vedoucí představitele, kteří jsou zodpovědni za takovéto historické a pokračující zločiny proti lidskosti. Proto představujeme „a de jure“ Soud podle veřejného práva s plnou mocí na zatknutí, usvědčení a prosazení tohoto práva.

Vydali jsme veřejné předvolání na Josepha Ratzingera (jakož „Papeže Benedikta“) a šest dalších seniorních kardinálů ve společnosti Církev římsko-katolická, aby předstoupili před naše zahajující zasedání 12.září 2011 v Londýně. Podobná předvolání budou doručena dalším církevním a státním úředníkům v následujících měsících.

Důstojnící míru veřejného práva kteří pracují pro náš „a de jure“ Soud a Tribunál dopadnou tyto osoby a přivedou je před soudní proces, a prosadí rozsudky našeho Soudu, pokud stávající míroví důstojníci odmítnou takto učinit.

Náš Soud a jeho důstojníci budou následovat normální řád veřejného práva na spravedlivý proces a všechna jeho jednání a rozhodnutí budou řízena přirozeným právem na férovost, rozumný smysl a spravedlnost, a mravní zásadou „Actus nemini facit injuriam“: Zákon neubližuje.

Náš Soud navíc rozezná a povolí ve svém řízení Pozemkové právo kmenové příslušnosti jakéhokoli domorodého národa či osob které zažalují strany předvolané k soudu.

Naším Soudem je srozuměno, že jeho rozhodnutí, tak jako jsou založená na Přirozeném a veřejném právu, nahrazují a znehodnocují všechny zákony a nařízení, která jsou v konfliktu s rozhodnutím Soudu, obzvláště když tyto statuty podporují zločiny nebo jejich utajení či ochranu viníků. Podobně náš Soud nerozeznává soudní pravomoc či autoritu žádných soutěžících legálních systémů, jako například takzvaného „Církevního práva“, či jiné formy osobní, diplomatické nebo legální imunity vládnoucí jakékoliv osobě či instituci, včetně hlav statů, církví a korporací.

Jako „a de jure“ Soud a veřejné fórum k vyjádření stížností, oslovení zločinů a jejich důsledků, náš Tribunál je podle definice veřejným procesem jež může splint svůj mandát pouze se širokou účastí, obzvláště z řad těch, kdo přežili církevní a státní zločiny.

Tudíž v jiných zemích a společenstvích bude Tribunál usilovat o uspořádání veřejných fór v souladu s londýnskými zasedáními, která budou spojena simultánním televizním vysílaním, aby lidé měli možnost předložit svá přísežná prohlášení a svědectví, která se stanou součástí oficiálního Soudního opisu a Tribunálního záznamu.

Konečné verdikty a zjištění Soudu a Tribunálu budou uveřejněna formou konečného veřejného oznámení, jehož rozhodnutí bude prosazeno v platnost mírovými důstojníky veřejného práva a jejich agenty, pokud stávající míroví důstojníci odmítnou takto učinit. Tato rozhodnutí mohou a budou zahrnovat uvěznění a alternativní tresty viníků, vydávání obchodních zástavních práv a příkazů k vyvlastnění proti církevním, korporačním a státním institucím a jejich majetku a vlastnictví; nařízení k reparaci, kompenzaci a návratu veškerých pozemků, nemovitostí, neplacených daní a příjmů získaných skrze nucenou práci.

Náš Soud a Tribunál odvozují svou konečnou autoritu z evidentního Přirozeného práva, které tkví v rozumné soudnosti a soucitu každého muže a ženy, a z veřejného práva informovaného občanstva na ustanovení svých vlastních soudů, policejních sil a práv, když normální instituce selžou či odmítnou hájit svobodu, práva, bezpečnost a blaho společnosti.

Vydáno Právním poradním výborem Mezinárodního tribunálu Zločinů církve a státu – 3.ledna 2011.

jeudi 4 avril 2013

Historia


Historia y bases legales del Tribunal Internacional sobre crímenes cometidos por la Iglesia y los Estados y su afiliado el Tribunal Internacional de Justicia de Ley Común

El ITCCS es un Tribunal de Conciencia, de base ciudadana, establecido bajo la  ley internacional y la ley natural. Su legitimidad se configura bajo el principio internacional de Acto de Necesidad; bajo el cual, los ciudadanos pueden establecer de buena fe, un mecanismo judicial enraizado en la Ley Común.
Fundado en la primavera de 2010, en una conferencia de supervivientes de la tortura de la Iglesia en Dublín, Irlanda.
En este momento, el ITCCS tiene organizaciones en quince paises; (ver la lista de fundadores, patrocinadores y afiliados abajo).
Fue fundado debido al rechazo de los gobiernos y tribunales existentes, a encausar y juzgar a Iglesias culpables de Genocidio y crímenes contra la infancia, y debido a la activa complicidad de esas agencias estatales con esos criminales organismos eclesiásticos.
La oficina central del ITCCS está en Bruselas, Bélgica; con centros afiliados en, Londres, Dublín, Roma, Nueva York, y Vancúver.
El Secretario de Campo en activo del ITCCS, es el Reverendo Kevin Annett. Máster en artes y Máster en Divinidad. Sus asesores legales, incluyen miembros del Tribunal de Derechos Humanos en Kuala Lumpur; Andrew Paterson, un consultante en Ley Común, miembros de las Asociaciones Americanas y Canadienses de Abogados, y también abogados del prestigioso Centro de los Derechos Constitucionales en la ciudad de Nueva York.

Los dos propósitos principales del ITCCS son:

1) Llevar a juicio a las personas e instituciones,responsables de la explotación,tortura y asesinato de niños, durante el pasado y el presente.;Y

2)Parar esas y otras acciones criminales cometidas por las Iglesias, Corporaciones y Gobiernos.
Una completa descripción de la filosofía y bases del ITCCS, está disponible aquí .
A finales del 2012, en coordinación con abogados y políticos de Europa y América.El ITCCS  fundó de ley el Tribunal Internacional de Justicia de Ley Común, para poner en juicio, a las instituciones y a los oficiales responsables de crímenes contra la Humanidad y la Infancia.
Compuesto de un jurado de ciudadanos bajo juramento, un panel de jueces, y una oficina fiscal del ciudadano. El ICLCJ (en inglés tribunal internacional de ley común); concluyó su primer caso en su agenda; en el caso del Genocidio en Canadá por la Iglesia y el Estado. 
El veredicto del Tribunal concerniente a los defendidos en éste caso; el cual incluye a la Reina de Inglaterra, al Pontífice de la Iglesia de Roma, y al Primer Ministro de Canadá; será publicado aquí pronto.
La ejecución del veredicto final, será emplazado en las manos de la Oficina Judicial del Tribunal y su fuerza de jurados Oficiales de Paz de Ley Común.
Los próximos casos en la lista del ICLCJ incluirán; la complicidad del Vaticano y otras Iglesias con las compañías farmacéuticas, en crímenes contra la Humanidad. La historia, persecución, y el genocidio perpetrado por causa de la religión, contra los Hugonotes y otras comunidades protestantes por la Iglesia de Roma.
El encubrimiento del genocidio, por el Estado y la Iglesia Canadiense, y casos específicos de genocidio, cometidos bajo la religiosa aprobación y supervisión  en Irlanda, América, y otras naciones.
El ITCCS es el precursor de una nueva ola de justicia basada en la ciudadanía; con el propósito de investir de poder a los ciudadanos en todas partes, para así defender sus libertades, sus niños, y sus tierras; en la cara de incontables y destructivas fuerzas corporativas.

Para mas información, contactar itccs central en el gmail punto com; las sucursales afiliadas están aquí

El ITCCS tiene organizaciones afiliadas o miembros individuales, en los siguientes quince países según  figura del 15 de Febrero de 2013:

Estados Unidos
Canadá
Inglaterra
España
Francia
Holanda
Bélgica
Dinamarca
Alemania
Italia
Eslovenia
Australia
Sudáfrica
Tailandia

jeudi 28 mars 2013

EN RELACIÓN


Trasfondo y Racionalidad

El abuso, tráfico, tortura y asesinato de niños, aparenta endémico, y continua estando activamente practicado, protegido, y condonado por la Iglesia, Estado, Judicatura y fuerzas de policía alrededor del globo.
Estas mismas instituciones, son igualmente responsables por el histórico genocidio de pueblos indígenas, en nombre de las cristiandad europea.
Un gigantesco crimen contra la humanidad, el cual nunca ha parado, y continua haciendo estragos, y destruyendo a los inocentes y a la tierra.
Porque esos crímenes han emergido desde dentro del corazón y las leyes, de la así  llamada civilización occidental.
Ellos no han encarado juicio o responsabilidad, creemos que es tiempo para ambos.
Dos de los principales ejecutores de éste genocidio del inocente; el Vaticano y la Corona de Inglaterra, son efectivamente inmunes de prosecución bajo las existentes leyes y convenciones.
Es por lo tanto incumbencia de todos  los ciudadanos, tomar acción para salvaguardar a los niños, ante el rechazo de los tribunales y gobiernos, de llevar ante la justicia, a esos que amenazan la pública seguridad y bienestar.
Sobre estas bases, nuestro Tribunal ha sido establecido para imponer la Ley Común, y juzgar y sentenciar a las instituciones y a sus oficiales,responsables de esos históricos y constantes crímenes contra la Humanidad.
Nosotros, por consiguiente, constituimos un tribunal jurado bajo la Ley Común, con total poder de detener, sentenciar, y ejecutar.
Nosotros hemos emitido Citaciones Públicas a,  Joseph Ratzinger ( conocido como Papa Benedicto) y a seis notables Cardenales de la Iglesia Católica Romana S.A. ; para presentarse antes de nuestra sesión de apertura el 12 de Septiembre de 2011.
Unas citaciones similares, serán enviadas a otros oficiales de la Iglesia y el Estado, en los meses siguientes.
Oficiales de paz del Tribunal, trabajando para nuestro Tribunal Jurado, arrestarán a esas personas y los llevaran a juicio; si los agentes judiciales normales rehusan a hacerlo.
Nuestro Tribunal y sus oficiales, seguirán las usuales reglas de la Ley Común, de proceso debido en todas sus deliberaciones y decisiones; guiados por los principios naturales de la ley de equidad, razón, justicia, y la máxima de Actus nemini facit injuriam. La actuación de la Ley no hace daño.
Como añadidura, nuestro Tribunal, reconocerá y permitirá en sus procedimientos, la jurisdicción de la Ley Tribal de la tierra de cualquier Nación indígena, o persona, que demanden contra esas partes citadas en nuestro Tribunal.
Es comprendido por nuestro Tribunal, que sus decisiones basadas como están en la Ley Natural y en la Ley Común, sustituyen e invalidan todas las leyes  y reglamentos establecidos, que  sean conflictivos con las decisiones del Tribunal; particularmente, cuando esos reglamentos mantengan crímenes o su  encubrimiento, o la protección del culpable. Igualmente nuestro Tribunal no reconoce la jurisdicción o autoridad de cualquiera de los actuales sistemas legales rivales, como el así conocido como Ley Canónica, o cualquier otra forma de inmunidad legal, personal, diplomática, que rija cualquier persona o Institución; incluyendo las cabezas de Estado, Iglesias y Corporaciones.
Como Tribunal jurado y forum popular, para dirigir quejas, crímenes y consecuencias.
Nuestro Tribunal, es por definición, un proceso público que sólo puede completar su mandato, con amplia participación, especialmente la de los supervivientes de los crímenes de la Iglesia y el Estado. 
En consecuencia, en otros paises y comunidades, el Tribunal buscará el mantener forums públicos coincidentes con sus audiencias Londinenses, la cual sería conectada con emisión simultanea, para permitir a la gente, presentar sus declaraciones juradas y testimonios. Los cuales serán parte de las transcripciones oficiales y del archivo del Tribunal.
Los veredictos finales y conclusiones de los tribunales, serán hechos públicos como sentencia y sus decisiones serán impuestas por los Oficiales de Paz del Tribunal y sus agentes. Eso si los agentes judiciales normales, rehusan ha hacerlos.
Estas decisiones incluirán encarcelamiento, y una sentencia de separación Comunal de los culpables. (destierro). La emision de Ordenes de Embargo Comerciales y Ordenes de Expropiación contra la Iglesia, Corporaciones, e instituciones,estatales y propiedades y bienes; Ordenes de Reparación y Compensación, y el retorno de todas las tierras, propiedades, impuestos impagados, e ingresos obtenidos a través de trabajos forzados.
Nuestros Tribunales reciben su extrema autoridad, de la autoevidente  Ley Natural; la cual reside en la razón y la compasión de cada hombre y mujer.De la ley Común  derecho de la informada ciudadania de establecer sus propios tribunales, mantener el orden, establecer leyes cuando las instituciones normales fallen o rehúsen ; mantener la libertad., derechos,seguridad y bienestar de la Comunidad.


Emitido por el  Comité de asesoria legal del Tribunal Internacional sobre crímenes de la Iglesia y el Estado  3 enero 2011