dimanche 8 septembre 2013

O nás - Pozadí a zdůvodnění

Zdá se, že neužívání, obchodování s dětmi, jejich mučení a vražda přísluší evropské kultuře, a i nadále pokračuje být aktivně prováděno, podporováno a chráněno církví, státem, právními a policejními silami po celém světě.

Tyto samé instituce jsou stejně zodpovědny za historické vyhlazování domorodých obyvatel v rukou evropského křesťanství: obrovský zločin proti lidskosti, který nikdy neskončil, a pokračuje pustošením nevinných i zeměkoule.

Protože tyto zločiny vyšly z hlubin a zákonů takzvané západní civilizace, nikdy nemusely čelit soudu či odpovědnosti. Věříme, že je načase pro obé.

Dva hlavní provozovatelé výše uvedené genocidy nevinných – Vatikán a Anglická koruna – jsou v podstatě imunní proti soudnímu stíhání podle existujícího práva a obyčeje. Proto spočívá na všech občanech aby přijali opatření jak zabezpečit své děti tváří v tvář soudním a vládním odmítáním přivést ke spravedlnosti ty, kdo ohrožují veřejnou bezpečnost a zdraví.

Na tomto základě byl náš Tribunál ustaven k podpoře veřejného práva a k pokusu usvědčit instituce a jejich vedoucí představitele, kteří jsou zodpovědni za takovéto historické a pokračující zločiny proti lidskosti. Proto představujeme „a de jure“ Soud podle veřejného práva s plnou mocí na zatknutí, usvědčení a prosazení tohoto práva.

Vydali jsme veřejné předvolání na Josepha Ratzingera (jakož „Papeže Benedikta“) a šest dalších seniorních kardinálů ve společnosti Církev římsko-katolická, aby předstoupili před naše zahajující zasedání 12.září 2011 v Londýně. Podobná předvolání budou doručena dalším církevním a státním úředníkům v následujících měsících.

Důstojnící míru veřejného práva kteří pracují pro náš „a de jure“ Soud a Tribunál dopadnou tyto osoby a přivedou je před soudní proces, a prosadí rozsudky našeho Soudu, pokud stávající míroví důstojníci odmítnou takto učinit.

Náš Soud a jeho důstojníci budou následovat normální řád veřejného práva na spravedlivý proces a všechna jeho jednání a rozhodnutí budou řízena přirozeným právem na férovost, rozumný smysl a spravedlnost, a mravní zásadou „Actus nemini facit injuriam“: Zákon neubližuje.

Náš Soud navíc rozezná a povolí ve svém řízení Pozemkové právo kmenové příslušnosti jakéhokoli domorodého národa či osob které zažalují strany předvolané k soudu.

Naším Soudem je srozuměno, že jeho rozhodnutí, tak jako jsou založená na Přirozeném a veřejném právu, nahrazují a znehodnocují všechny zákony a nařízení, která jsou v konfliktu s rozhodnutím Soudu, obzvláště když tyto statuty podporují zločiny nebo jejich utajení či ochranu viníků. Podobně náš Soud nerozeznává soudní pravomoc či autoritu žádných soutěžících legálních systémů, jako například takzvaného „Církevního práva“, či jiné formy osobní, diplomatické nebo legální imunity vládnoucí jakékoliv osobě či instituci, včetně hlav statů, církví a korporací.

Jako „a de jure“ Soud a veřejné fórum k vyjádření stížností, oslovení zločinů a jejich důsledků, náš Tribunál je podle definice veřejným procesem jež může splint svůj mandát pouze se širokou účastí, obzvláště z řad těch, kdo přežili církevní a státní zločiny.

Tudíž v jiných zemích a společenstvích bude Tribunál usilovat o uspořádání veřejných fór v souladu s londýnskými zasedáními, která budou spojena simultánním televizním vysílaním, aby lidé měli možnost předložit svá přísežná prohlášení a svědectví, která se stanou součástí oficiálního Soudního opisu a Tribunálního záznamu.

Konečné verdikty a zjištění Soudu a Tribunálu budou uveřejněna formou konečného veřejného oznámení, jehož rozhodnutí bude prosazeno v platnost mírovými důstojníky veřejného práva a jejich agenty, pokud stávající míroví důstojníci odmítnou takto učinit. Tato rozhodnutí mohou a budou zahrnovat uvěznění a alternativní tresty viníků, vydávání obchodních zástavních práv a příkazů k vyvlastnění proti církevním, korporačním a státním institucím a jejich majetku a vlastnictví; nařízení k reparaci, kompenzaci a návratu veškerých pozemků, nemovitostí, neplacených daní a příjmů získaných skrze nucenou práci.

Náš Soud a Tribunál odvozují svou konečnou autoritu z evidentního Přirozeného práva, které tkví v rozumné soudnosti a soucitu každého muže a ženy, a z veřejného práva informovaného občanstva na ustanovení svých vlastních soudů, policejních sil a práv, když normální instituce selžou či odmítnou hájit svobodu, práva, bezpečnost a blaho společnosti.

Vydáno Právním poradním výborem Mezinárodního tribunálu Zločinů církve a státu – 3.ledna 2011.