mardi 26 mars 2013

A common law és a polgári jog természete és gyakorlata

 
A common law és a polgári jog természete és gyakorlata –
Kevin D. Annett összefoglalója az ITCCS jogi bizottsága által írt, közeljövőben megjelenő common law kézikönyvről

 
Két határozottan eltérő filozófia és jogrendszer létezik az európai kultúrákban: A common law és a polgári jog.

A common law a törzsi társadalmakból származó, természetes jogon alapuló szokásjogi rendszer, amely úgy tartja, hogy minden féri és nő szabadnak, egyenlőnek születik, és nem rendelhető alá másoknak, olyan elidegeníthetetlen szabadságjogokkal rendelkezik, amelyet egyetlen törvény sem csorbíthat és nem szüntethet meg.

Ez a rendszer kimondja, hogy sem a természetes jog, sem az isteni törvény nem árthat embernek (Actus Dei nemini facit injuriam), és főleg azért van érvényben, hogy valamely közösségben fenntartsa a békét, egyenlőséget és igazságosságot férfiak és nők között. Állami törvények helyett inkább jogi előzményeken alapul, jogkörét és hatalmát azonban nem bírói testület, hanem tizenkét szabadon választott, egyenrangú személyből álló esküdtszéki rendszer útján gyakorolja a vádlott felett.

A common law legkifejezettebb formában Angliában alakult ki, válaszul a normann hódításra, és ennek alapján követelték a szász közösségek az emberek szabadságát és jogait a királyi és pápai idegen törvények ellensúlyozásaként. A common law az elit törvénnyel szállt szembe, amely a polgári vagy római (jogszabályi) törvényen alapul, és e kettőből lett a mostani kettős jogrendszer az angolszász országokban.

A polgári jog az elit jogszabályaiból és abból a feltevésből kialakult rendszer, hogy az összes törvény és hatalom egy uralkodó által hagyományozott és kiszabott jogszabályokból származik, legyen az az uralkodó valamelyik pápa, monarchia vagy kormány. A arisztotelészi filozófia (az ún. „természetes” egyenlőtlenségi állapot) és a római vagyonjog azon elképzeléseiből alakult ki, hogy az emberek mások vagyontárgyai vagy rabszolgái, akiknek nem jár a szabadság, és akiknek a jogait az uralkodók jogszabályok révén határozták meg és korlátozták.

E római jog alapján jött létre a pápai vagy kánonjog, az elit jog talán legszélsőségesebb megnyilvánulása, amely meghatározta a római katolikus egyház hierarchiáját, főként pedig azt, hogy a pápa az egyetlen törvényes jog a földön, akinek minden más törvény és kormány alárendelt.

A kánonjog autonóm, és senki mással, csak saját magával szemben felelős, a modernkori istentelen bálványimádás formája, amely örökké szemben áll az emberi szabadsággal és az önrendelkezés jogával. Teljes mértékben rákényszeríti magát az összes egyházi tagra, minden emberre és hatóságra a Konstantin adománylevélként ismert csalárd okmány alapján, amely kijelentette, hogy a római birodalom örökké fennmarad a pápaságon keresztül.

A common law és a polgári jog a törvény és igazságszolgáltatás egymással örökké szembenálló rendszerei és fogalmai, amelyeket nem lehet egymással összeegyeztetni. Ennek megfelelően a kormányok mindenütt a polgári (jogszabályi) törvény szerint működnek, és korlátozzák vagy figyelmen kívül hagyják a common law-t, vagy bírák által vezetett bíróságok gyakorlata útján akadályozzák meg az alkalmazását.

Megjegyzés: A francia polgári törvénykönyv, illetve a kanadai Quebec és a francia nyelvet beszélő világ polgári törvénye szintén a római kánonjogból származó törvényi filozófián alapul. Ezzel szemben a common law minden ember szokásjoga, amely azon alapul, hogy minden férfi és nő szabadnak született, egyazon teremtésben.
--
A kanadai népirtás és az ártatlanok ellen elkövetett más bűntettek bizonyítékai a www.hiddennolonger.com oldalon, valamint az Egyházi és Állami Bűncselekményeket Vizsgáló Nemzetközi Törvényszék www.itccs.org oldalán találhatók meg.
A nemzetközi többnyelvű ITCCS oldal itt található: http://kevinannettinternational.blogspot.fr/

A független ITCCS videó archívum itt érhető el:
www.itccs.tv

Ezen a számon hagyhat üzenetet Kevin Annett részére : 250-591-4573 (Kanada).


Az embernek nincs nagyobb értéke, mint saját szabadsága és méltósága, és azt az utolsó csepp véréig védenie kell. Nincs ennyire szent dolog, és nincs magasabb rendű törvény. Az az önámító hit, hogy ez konfliktusok nélkül és a veszély elkerülésével is biztosítható, hamis és veszedelmes. A veszély csak kitartó bátorsággal, higgadt és határozott eltökéltséggel és tiszta tudattal küzdhető le. Csak ilyen erényekkel lehet valaki igazi vezetője a népnek és hozhatja lendületbe a harci erőket, amelyek az emberiség legmélyebb és legdédelgetettebb álmait válthatják valóra.
- Karl von Clausewitz, 1831
"A hatalmasok csak attól tűnnek hatalmasnak, mert mi letérdeltünk. Álljunk fel!”
- Camille DesMoulins, francia forradalmár, 1790
"2004-ben adtam Kevin Annettnek indián nevet: Hangos Sas. Ekkor fogadtuk be őt az anisinabe nemzetbe. Büszkén viseli a nevét, mert küldetését teljesíti, és elmondja népének, hogy milyen rosszakat tettek. Határozottan és igaz szívből beszél. Felszólal elrabolt és meggyilkolt gyermekeinkért. Kérek mindenkit, hogy hallgassa meg és üdvözölje őt!”
Louis Daniels - Suttogó Szél törzsfőnök