mardi 19 mars 2013

Geschiedenis en Juridische grondslag van het ITCCS

Geschiedenis en Juridische grondslag van het Internationaal Tribunaal in Misdaden van kerk en staat (ITCCS) - en het aan haar gerelateerde Internationaal gewoonterecht Hof van Justitie.

Het ITCCS is een “Tribunaal van het Geweten” door burgers op basis van Internationaal – en Natuurrecht. Haar legitimiteit is gegrondvest in het internationale rechtsbeginsel van Staatsaansprakelijkheid waardoor burgers een bonafide gerechtelijk mechanisme kunnen oprichten dat geworteld is in het Gewoonterecht.

Opgericht in het voorjaar van 2010 op een conferentie van kerkelijk misbruikslachtoffers te Dublin, Ierland, bestaat het ITCCS momenteel uit organisaties in 15 landen (zie de lijst met oprichtende sponsors en samenwerkenden onderaan). Het is opgericht dankzij de weigering van bestaande rechtbanken en overheden om kerken aan te klagen en te vervolgen die schuldig zijn aan volkerenmoord en misdaden tegen kinderen en vanwege de actieve medeplichtigheid van deze overheidsorganen aan criminele kerkelijke organen.

Het ITCCS hoofdkantoor bevindt zich in Brussel, België, met kantoren in Londen, Dublin, Rome, New York en Vancouver.

De voorzitter van het ITCCS is Pastoor drs. Kevin D. Annett, M.Div. Onder de juridische adviseurs
zijn leden van het Kuala Lumpur Tribunaal voor de Mensenrechten, Andrew Paterson, gewoonterecht consultant, leden van de Amerikaanse en Canadese Advocaten organisaties en advocaten van het prestigieuze Centrum voor Grondwettelijke rechten (CCR) in de stad New York.

De twee doelstellingen van het ITCCS zijn:
  1. Het voor de rechtbank brengen van personen en instituten die verantwoordelijk zijn voor de uitbuiting, marteling en moord op kinderen, in het heden en verleden, en
  2. Het beïndigen van deze en andere criminele activiteiten door kerken, bedrijven en overheden.
Een complete beschrijving van de filosofie en basis van het ITCCS is hier beschikbaar.


In de herfst van 2012, in samenwerking met advocaten en politici in Europa en Amerika, werd door het ITCCS een de jure Internationaal Gerechtelijke Gewoonterechts rechtbank (ICLCJ) opgericht om processen te voeren tegen instituten en hun medewerkers die verantwoordelik zijn voor misdaden tegen de menselijkheid en kinderen.

Bestaande uit beëdigde Burger Juryleden, een panel van wettelijk geschoolde Rechtbankrechters en een Burger Handhavings Bureau, heeft het ICLCJ de eerste zaak klaar – die van volkerenmoord in Canada door de kerk en staat. Het complete bewijsmateriaal is hier en hier beschikbaar.

De uitspraak van het Hof betreffende de gedaagden in deze zaak – onder andere de Koningin van Engeland, de Paus van de Roomse Kerk, de Minister-President van Canada – zal hier binnenkort gepubliceerd worden. De handhaving van de uiteindelijke uitspraak zal overgelaten worden aan wetshandhavers van de Rechtbank en hun beëdigde Gewoonterechts Vredes Officials.

Komende te behandelen zaken door het ICLCJ zal de medeplichtigheid inhouden van het Vaticaan en andere kerken met farmaceutische bedrijven wegens misdaden tegen de menselijkheid, de historische vervolging begaan tegen de Hugenoten en andere Protestantse gemeenschappen door de Roomse Kerk; het zich ontdoen van bewijsmateriaal van volkerenmoord door de Canadese kerk en staat; en specifieke zaken van volkerenmoord begaan onder religieuze goedkeuring in Ierland, Amerika en andere landen.

Het ITCCS is de voorloper van een nieuwe golf van op burgers gebaseerde gerechtigheid met als doel burgers overal de kracht te geven om hun vrijheden, hun kinderen en hun grond te verdedigen tegen onverantwoordelijke en destructieve verenigde krachten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met itccscentral at gmail dot com .
Plaatselijke meewerkende organisaties vind u hier.

Het ITCCS heeft meewerkende organisaties en individuele leden in de volgende vijftien landen op 15 februari 2013:

Verenigde Staten
Canada
Engeland
Ierland
Spanje
Frankrijk
Nederland
België
Denemarken
Duitsland
Italië
Slovenië
Australië
Zuid-Afrika
Thailand