mercredi 13 mars 2013

Περί του Διεθνούς Δικαστηρίου Κατά Εγκλημάτων Εκκλησίας Και Κράτους

 
Ιστορικό και Τεκμηρίωση

Η κακοποίηση, η εμπορία, τα βασανιστήρια και οι δολοφονίες παιδιών δείχνουν να αποτελούν ενδημικό φαινόμενο του ευρωπαϊκού πολιτισμού, των οποίων συνεχίζεται η ενεργή άσκηση, αλλά και η ανοχή και η περίθαλψη από μέρους της εκκλησίας, του κράτους και των δικαστικών και αστυνομικών δυνάμεων σε όλον τον κόσμο.
Οι ίδιοι αυτοί θεσμοί είναι εξίσου υπεύθυνοι για την ιστορική γενοκτονία των αυτοχθόνων λαών από τα χέρια της Ευρωπαϊκής Χριστιανοσύνης: ένα τεράστιο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, που ποτέ δεν έχει σταματήσει και συνεχίζει να καταστρέφει και να αφανίζει τους αθώους πληθυσμούς και τη Γη.
Επειδή αυτά τα εγκλήματα έχουν προέλθει μέσα από την καρδιά και τους νόμους του λεγόμενου δυτικού πολιτισμού, δεν έχουν αντιμετωπίσει δίκη ή την ανάγκη λογοδοσίας. Πιστεύουμε ότι ήρθε η ώρα και για τα δύο.
Δύο από τους κύριους ενόχους αυτής της γενοκτονίας των αθώων – το Βατικανό και το Στέμμα της Αγγλίας – τελούν υπό ασυλία έναντι δίωξης βάσει των υφιστάμενων νόμων και θεσμών. Επομένως, εναπόκειται σε όλους τους πολίτες να αναλάβουν δράση για την προστασία των παιδιών τους εν όψει της άρνησης των δικαστηρίων και των κυβερνήσεων να προσαγάγουν στη δικαιοσύνη εκείνους που απειλούν τη δημόσια ασφάλεια και ευημερία.
Σε αυτή τη βάση, το Δικαστήριό μας ιδρύθηκε με σκοπό να εφαρμόσει το εθιμικό δίκαιο και να ελέγξει και να καταδικάσει τους θεσμούς και τους αξιωματούχους αυτών, που είναι υπεύθυνοι για τα ιστορικά και συνεχιζόμενα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Εμείς ως εκ τούτου αποτελούμε ένα de jure Δικαστήριο σύμφωνα με το εθιμικό δίκαιο, με πλήρη ισχύ σύλληψης, καταδίκης και επιβολής.
Έχουμε εκδώσει μια Δημόσια Κλήτευση κατά του Γιόζεφ Ράτσινγκερ (γνωστού και ως «Πάπα Βενέδικτου») και έξι ανώτερων καρδιναλίων της επιχείρησης που ονομάζεται Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, προκειμένου αυτοί να εμφανιστούν ενώπιόν μας κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση στις 12 Σεπτεμβρίου 2011 στο Λονδίνο. Μια παρόμοια Κλήτευση θα παραδοθεί σε άλλους εκκλησιαστικούς και κρατικούς αξιωματούχους κατά τους προσεχείς μήνες.
Οι ειρηνοδίκες του Εθιμικού Δικαίου, που εργάζονται για το de jure Δικαστήριό μας θα συλλάβουν τα πρόσωπα αυτά και θα τα φέρουν σε δίκη και θα επιβάλουν τις ετυμηγορίες του Δικαστηρίου μας, αν οι κανονικοί ειρηνοδίκες αρνηθούν να το πράξουν.
Το Δικαστήριό μας και τα στελέχη του θα ακολουθήσουν τις κανονικές διατάξεις του Εθιμικού Δικαίου της δέουσας διαδικασίας σε όλες τις συζητήσεις του και στις λήψεις των αποφάσεών του, καθοδηγούμενα από τις αρχές του Φυσικού Νόμου της ισοτιμίας, της λογικής και της δικαιοσύνης και το αξίωμα "Actus nemini facit injuriam": Η άσκηση του νόμου αποτρέπει την αδικία.
Επιπλέον, το Δικαστήριό μας θα αναγνωρίζει και θα επιτρέπει στις εργασίες του την φυλετική δικαιοδοσία του Νόμου Της Γης οποιωνδήποτε αυτοχθόνων εθνών ή ατόμων, που θα υποβάλλουν αγωγή εναντίον εκείνων των προσώπων που κλητεύονται στο Δικαστήριό μας.
Είναι κατανοητό από το Δικαστήριό μας, ότι οι αποφάσεις του, βασισμένες καθώς είναι στον Φυσικό Νόμο και στο Εθιμικό Δίκαιο, υπερβαίνουν και ακυρώνουν όλα τα καταστατικά και τους καταστατικούς νόμους, που έρχονται σε σύγκρουση με τις αποφάσεις του Δικαστηρίου, ιδιαίτερα όταν αυτοί οι νόμοι στηρίζουν εγκλήματα ή την απόκρυψή τους ή την προστασία των ενόχων. Ομοίως, το Δικαστήριό μας δεν αναγνωρίζει τη δικαιοδοσία ή την εξουσία κάθε παρεμβατικού νομικού συστήματος, όπως το λεγόμενο «Κανονικό Δίκαιο» (Εκκλησιαστικός Κανόνας, Canon Law), ή οποιαδήποτε μορφή προσωπικής, διπλωματικής ή νομικής ασυλίας, που διέπει οποιοδήποτε πρόσωπο ή φορέα, συμπεριλαμβανομένων των αρχηγών κρατών, εκκλησιών και επιχειρήσεων.
Ως ένα de jure Δικαστήριο και ένα λαϊκό φόρουμ για την αντιμετώπιση προσφυγών, εγκλημάτων και των συνεπειών τους, το Δικαστήριό μας είναι εξ ορισμού μια λαϊκή διαδικασία, που μπορεί να εκπληρώνει την εντολή της μόνο με ευρεία συμμετοχή, ιδιαίτερα των επιζώντων από εγκλήματα της εκκλησίας και του κράτους.
Κατά συνέπεια, σε άλλες χώρες και κοινότητες, το Δικαστήριο θα επιδιώξει να διατηρήσει δημόσια φόρουμ σε χρονική ταύτιση με τις συνεδρίες του Λονδίνου, τα οποία θα συνδέονται με ταυτόχρονη τηλεοπτική εκπομπή, για να επιτρέπεται στους ανθρώπους να παρουσιάζουν τις ένορκες καταθέσεις και μαρτυρίες τους, οι οποίες θα γίνονται μέρος των επίσημων πρακτικών του Δικαστηρίου και της δικαστικής έκθεσης.
Οι τελικές ετυμηγορίες και διαπιστώσεις του Δικαστηρίου θα δημοσιοποιούνται με τη μορφή της τελικής δημόσιας Έκθεσης της οποίας οι αποφάσεις θα εφαρμόζονται εμπράκτως από τους Ειρηνοδίκες του Εθιμικού Δικαίου και των πρακτόρων τους, αν οι κανονικοί ειρηνοδίκες αρνούνται να το πράξουν. Οι αποφάσεις αυτές μπορούν να και θα περιλαμβάνουν τη φυλάκιση και την κοινωνική καταδίκη των ενόχων, την έκδοση εμπορικών κατασχέσεων και Εντολών Απαλλοτρίωσης εκκλησιακών, εταιρικών και κρατικών ιδρυμάτων και των περιουσιακών στοιχείων τους, εντολών αποκατάστασης και αποζημίωσης, καθώς και επιστροφής όλων των εκτάσεων, ιδιοκτησίας, απλήρωτων φόρων και εσόδων που αποκτήθηκαν μέσω καταναγκαστικής εργασίας.
Το Δικαστήριό μας αντλεί την ύψιστη εξουσία του από τον αυτονόητο Φυσικό Νόμο, που κατοικεί στη λογική και στη συμπάθεια του κάθε άνδρα και της κάθε γυναίκας, και στο δικαίωμα βάσει Εθιμικού Δικαίου των ενημερωμένων πολιτών να θεσμοθετούν τα δικά τους Δικαστήρια, αστυνόμευση και νόμους, όταν τα κανονικά ιδρύματα αδυνατούν ή αρνούνται να υποστηρίξουν την ελευθερία, τα δικαιώματα, την ασφάλεια και την ευημερία της κοινότητας.
Εκδόθηκε από την Νομική Συμβουλευτική Επιτροπή του Διεθνούς Δικαστηρίου Κατά Εγκλημάτων Εκκλησίας Και Κράτους - 3 Ιαν. 2011