lundi 25 mars 2013

Biografia


wielebny Kevin D. Annett, Magister, Magister Teologii

Urodzony w 1956, w Kanadzie; żonaty, ma troje dzieci

Aktualnie zajmuje stanowisko Sekretarza Międzynarodowego Trybuału do spraw Zbrodni Kościoła i Państwa ( ITCCS)

Nagradzany twórca fimów dokumentalnych (Unrepentant, 2007), autor

Wykształcenie:   Studia licencjackie z Antropologii na Uniwersytecie w British Columbia (UBC) ukończone w 1983 roku : Studia magisterskie ( nauki polityczne) ukończone w 1986 w UBC, Studia magisterskie i dyplom magistra teologii na Uniwersytecie Teologicznym w Vancouver ukończone w 1990 roku.

Został wyświęcony jako duchowny w Zjednoczonym Kościele Kanady w 1990 roku. Piastował trzy duszpasterskie stanowiska w tym jako pastor Zjednoczonego Kościoła św. Andrzeja, w Port Alberi w latach 1992-1995. Został zwolniony i wydalony z posługi bez podania przyczyny i bez należnego procesu, 1995-1997, po upublicznieniu śmierci aborygeńskich dzieci i kradzieży ziemi przez Zjednoczony Kościół.

Został wyświęcony jak duchowny do Kościoła Wspólnoty w 1995 roku.

Zorganizował pierwsze publiczne dochodzenie dotyczące zbrodni w szkołach indian kanadyjskich, sponsorowany przez filię ONZ, IHRAAM, czerwiec 12-14, 1998, Vancouver

Założył pierwszy stały organ wykonawczy do kontunuowania tego śledztwa , wrzesień 2000, Vancouver : Komisja Prawdy o Ludobójstwie w Kanadzie , został mianowany jej Sekretarzem.

Opublikował pierwszy raport dotyczący zbrodni Ludobójstwa w szkołach Indian, luty, 2001, « Hidden from History: The Canadian Holocaust" ( Ukryte przed Historią. Holokaust w Kanadzie.) »

Zebrał Przyjaciół i Krewnych osób Zaginionych w celu zorganizowania okupacji kościołów, Vancouver i Toronto, 2005-2010

Zmusił rząd Kanady do « przeprosin » na szkoły Indiańskie, lipiec 2008

Współzałożyciel Międzynarodowego Trybunału ds Zbrodni Kościoła i Państwa ( ITCCS), Dublin, Październik 2009, razem z sześcioma innymi organizacjami wyznaczony na Sekretarza ITCCS with six other organizations; appointed ITCCS Field Secretary

Przewodniczył publicznym protestom i odprawieniu egzorcyzmów w Watykanie, 2009, 2010, ITCCS było wspierane przez Partię Radykałów i innych polityków, Rzym.
Wspózałożyciel Sądu Międzynarodowego, wiosna, 2011, Bruksela
Założyciel i Przewodniczący, Wspólnoty Równych , 2012

Publikacje:


Love and Death in the Valley (Pierwsza ksiażka, 2001)
Hidden from History: The Canadian Holocaust (2001, 2005, 2010 wydania)
Hidden No Longer: Genocide in Canada, Past and Present (2010)
Unrepentant: Disrobing the Emperor (O Books - Amazon, 2011)

Linki i Kontakt:
www.itccs.org
http://kevinannettinternational.blogspot.fr
www.hiddennolonger.com
www.KevinAnnett.com

email: hiddenfromhistory1@gmail.com
260 Kennedy St., Nanaimo, B.C. Canada V9R 2H8     ph: 250-591-4573