mardi 26 mars 2013

Rólunk


Háttér és célok

A gyermekek bántalmazása, zaklatása, kínzása és gyilkolása az európai kultúra népbetegsége, és az egész világon jelenleg is aktívan gyakorolják, megbocsátják és védik az egyházak, az államok, bírósági és rendőri szervek ezeket a bűnöket.

Ezek az intézmények egyformán felelősek az európai kereszténység által a bennszülöttekkel szemben elkövetett történelmi népirtásokért, amelyek a legnagyobb bűntettek az emberiség ellen, és most sem szűntek meg, az ártatlanok és a föld pusztítása és kifosztása továbbfolyik.

Mivel ezek a bűncselekmények az ún. nyugati civilizáció szívéből és törvényeiből jöttek létre, nem kell bírósággal szembenézniük és nem lehet őket felelősségre vonni. Úgy hisszük, ideje véget vetni ennek.

Az ártatlanokkal szembeni népirtás fő elkövetői közül ketten – a Vatikán és az angol királyi család – az érvényes törvények és szokásjogok alapján nem helyezhetők vád alá. Ezért minden állampolgár kötelessége, hogy saját gyermekei védelme érdekében fellépjen azt követően, hogy a bíróságok és kormányok megtagadták igazságszolgáltatás elé állítani a közösség biztonságát és jólétét fenyegető személyeket.

Ebből a célból hoztuk létre a törvényszékünket, amely érvényesíti a common law-t, és megpróbálja elítélni az emberiség ellen a múltban és most elkövetett bűnökért felelős intézményeket és azok tisztviselőit. Ezért a common law alapján felállítunk egy de jure bíróságot, amelynek teljes jogköre van a letartóztatásra, vád alá helyezésre és végrehajtásra.

Nyilvános idézést küldtünk Joseph Ratzingernek („Benedek pápa”) és a római katolikus egyház hat vezető bíborosának, amely alapján 2011. szeptember 12-én Londonban kell megjelenniük a megnyitó tárgyalásunkon. Hasonló idézést fogunk küldeni a következő hónapokban más egyházi és állami tisztviselőknek is.

A de jure bíróságunk és törvényszékünk részére dolgozó common law béketisztviselők le fogják tartóztatni ezeket a személyeket, vád alá helyezik őket, és végrehajtják a bíróságunk ítéleteit, amennyiben a rendes béketisztviselők nem teszik ezt meg.


Bíróságunk és tisztviselői mindenegyes tanácsokozásuk és döntéshozataluk során az általános common law eljárási szabályokat követik, és figyelembe veszik a természetes törvény igazságosságra, méltányosságra és pártatlanságra vonatkozó alapelveit, valamint a maxim Actus nemini facit injuriam elvet: A törvény gyakorlása nem árthat senkinek.

Emellett eljárásai során bíróságunk elismeri és engedélyezi bármelyik bennszülött nemzet vagy személy törzsi igazságszolgáltatását, akik a bíróságunkra idézett felek ellen pert kívánnak indítani.

Bíróságunk kimondja, hogy a természetes és common law jog alapján hozott határozatok minden olyan jogszabályt és törvényi rendeletet felülírnak és érvénytelenítenek, amelyek a bíróságunk határozataival ütköznek, különösen akkor, ha az ilyen törvények bűncselekményeket vagy azok elhallgatását támogatják, vagy a bűnöst védik. Hasonlóképpen a bíróság nem ismeri el a szembenálló jogi rendszerek, így az ún. „kánonjog” joghatóságát vagy jogosultságát, sem személyeket vagy intézményeket, így államfőket, egyházi és nagyvállalati vezetőket védő személyes, diplomáciai vagy jogi mentességet.

Törvényszékünk de jure bíróságként és népi fórumként foglalkozik a sérelmekkel, bűncselekményekkel és következményekkel, így a fogalom-meghatározása alapján egy olyan népi eljárást képvisel, amely csak akkor tudja küldetését teljesíteni, ha széles körben támogatják, főleg az egyházi és állami bűncselekmények túlélői.

Ennek megfelelően a törvényszék arra törekszik, hogy más országokban és közösségekben a londoni tárgyalásokkal egyidejűleg tartsanak népi fórumokat, amelyek párhuzamos televíziós közvetítés útján lesznek kapcsolatban, így az embereknek lehetőségük lesz esküt és vallomást tenniük, amely a hivatalos bírósági átirat és törvényszéki nyilvántartás része lesz.

A bíróság és törvényszék jogerős ítéletei és megállapításai végleges, nyilvános jelentés formájában lesznek nyilvánosságra hozva, határozatait pedig a common law béketisztviselők és azok ügynökei fogják végrehajtani, amennyiben a rendes béketisztviselők ezt nem teszik meg. Határozatok születhetnek a bűnösök bebörtönzéséről és közösségi elítéléséről, az egyház, nagyvállalatok és állami intézmények vagyonának és tulajdonainak kisajátítására vonatkozó rendeletek, jóvátételre és kártérítésre vonatkozó rendeletek kiadásáról, valamint a kényszermunkával megszerzett valamennyi föld, ingatlan, kifizetetlen adók és bevételek visszatérítéséről.

Bíróságunk és törvényszékünk a magától értetődő, minden férfi és nő számára ésszerű, szívében megértett természetes törvény és a common law azon elve alapján gyakorolja igazságszolgáltatási jogát, hogy a tájékozódott állampolgároknak joguk van saját bíróságaikat, rendőri szerveit és törvényeit létrehozni, amennyiben a rendes intézmények megbuknak vagy megtagadják a közösség szabadságának, jogainak, biztonságának és jólétének védelmét.

Kiadta az Egyházi és Állami Bűncselekményeket Vizsgáló Nemzetközi Törvényszék Jogtanácsadói Bizottsága 2011. január 3-án